Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ηλεκτρονική έγχυση καυσίμου»

(→‎Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα: επιμελεια, προειδ. παραπομπών)
 
Το υποσύστημα τροφοδοσίας καυσίμου παρέχει το απαιτούμενο καύσιμο με πίεση (π.χ. 2,5 Βαr ) και αποτελείται κυρίως από τα εξής μέρη :
'''1) *Δοχείο καυσίμου (ρεζερβουάρ).'''
 
===*Ηλεκτρική αντλία καυσίμου===
'''1) Δοχείο καυσίμου (ρεζερβουάρ).'''
'''3) *Φίλτρο καυσίμου.'''
 
'''4) *Διακλαδωτήρας σωληνώσεων των μπέκ (για πολλαπλό ψεκασμό μόνο).'''
'''2) Ηλεκτρική αντλία καυσίμου.'''
'''5) *Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου.'''
 
'''6) *Ηλεκτρομαγνητικά μπέκ ψεκασμού ( ένα για κεντρικό ψεκασμό ή ένα σε κάθε κύλινδρο για πολλαπλό ψεκασμό ).'''
'''3) Φίλτρο καυσίμου.'''
'''7) *Μπέκ ψυχρής εκκίνησης (για πολλαπλό ψεκασμό, σήμερα στα περισσότερα συστήματα δεν υπάρχει).''' και θερμικός χρονοδιακόπτης
 
'''4) Διακλαδωτήρας σωληνώσεων των μπέκ (για πολλαπλό ψεκασμό μόνο).'''
 
'''5) Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου.'''
 
'''6) Ηλεκτρομαγνητικά μπέκ ψεκασμού ( ένα για κεντρικό ψεκασμό ή ένα σε κάθε κύλινδρο για πολλαπλό ψεκασμό ).'''
 
'''7) Μπέκ ψυχρής εκκίνησης (για πολλαπλό ψεκασμό, σήμερα στα περισσότερα συστήματα δεν υπάρχει).'''
 
'''8) Θερμικός χρονοδιακόπτης.'''
 
 
===Δοχείο καυσίμου===
 
Το ρεζερβουάρ είναι ο χώρος στον οποίο αποθηκεύεται το καύσιμο και στον οποίο επιστρέφει η περίσσεια καυσίμου. Τοποθετείται συνήθως στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και κάτω από το πάτωμα. Η τάπα σφραγίζει ερμητικά το καύσιμο το ρεζερβουάρ. Υπάρχουν επίσης δυο βαλβίδες που επικοινωνούν με την ατμόσφαιρα και στο ρεζερβουάρ επικρατεί υπερπίεση ή υποπίεση. Το ρεζερβουάρ μέσω αυτών των βαλβίδων αναπνέει διαμέσου του κάνιστρού ενεργού άνθρακά, το οποίο συγκρατεί τις αναθυμιάσεις του καυσίμου.
 
 
===Ηλεκτρική αντλία καυσίμου===
 
Υπάρχουν δύο θέσεις τοποθετήσεις της ηλεκτρικής αντλίας και έτσι διαμορφώνονται δύο βασικοί τύποι :
 
''α) Ο εν σειρά τύπος αντλίας βενζίνης . ( τοποθετείται εξωτερικά και κοντά στο ρεζερβουάρ.''
 
''β) Ο βυθιζόμενος τύπος αντλίας βενζίνης μέσα στο ρεζερβουάρ. ( ο τύπος αυτός συνήθως είναι ενσωματωμένος με το όργανο στάθμης της βενζίνης) (φλοτέρ). Ο τρόπος λειτουργίας της αντλίας είναι ο ίδιος και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις.''
 
 
===Η αντλία===
 
Αποτελείται από δυο τμήματα, τοτον ηλεκτρικό μοτέρκινητήρα και την κυρίως αντλία η οποία περιλαμβάνει μια βαλβίδα αντεπιστροφής ή βαλβίδα ελέγχου, μια ανακουφιστική βαλβίδα και το πρώτο φίλτρο καύσιμοκαυσίμου.
Το μοτέρ και η κυρίως αντλία βρίσκονται μαζί τοποθετημένα σε μια θήκη, το μοτέρ δίνει κίνηση στην αντλία και αποτελούν μαζί μια ενιαία μονάδα της αντλίας. Το καύσιμο περνάει μέσα από το εσωτερικό της αντλίας (ρότορας – τυλίγματα, ψήκτρες κ.λ.π.κλπ).
Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν επιτρέπει την επιστροφή του καυσίμου όταν σβήσει ο κινητήρας πίσω στο ρεζερβουάρ διευκολύνοντας έτσι την επανεκκίνηση του κινητήρα.
Η ανακουφιστική βαλβίδα επιτρέπει την διαφυγή του καυσίμου πίσω στο ρεζερβουάρ, όταν κάποιο σωληνάκι βουλώσει ή δημιουργηθεί υπερπίεση στο κύκλωμα τροφοδοσίας. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το σύστημα τροφοδοσίας. Η πίεση ανοίγματος είναι περίπου 5 bar.
 
Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν επιτρέπει την επιστροφή του καυσίμου όταν σβήσει ο κινητήρας πίσω στο ρεζερβουάρ διευκολύνοντας έτσι την επανεκκίνηση του κινητήρα. Η ανακουφιστική βαλβίδα επιτρέπει την διαφυγή του καυσίμου πίσω στο ρεζερβουάρ, όταν κάποιο σωληνάκι βουλώσει ή δημιουργηθεί υπερπίεση στο κύκλωμα τροφοδοσίας. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το σύστημα τροφοδοσίας. Η πίεση ανοίγματος είναι περίπου 5 bar.
===Φίλτρο καύσίμου===
 
Το φίλτρο καυσίμου χρησιμοποιείται για την συγκράτηση των ακαθαρσιών της βενζίνης που μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία του συστήματος. Είναι ένα φίλτρο χάρτου άριστης ποιότητας που έχει μια πρόσθετη σίτα. Οι θέσεις στις οποίες μπορεί να τοποθετηθεί ποικίλουν. Τοποθετείται στο χώρο του κινητήρα ή στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου κάτω από το πάτωμα ή και κοντά στο ρεζερβουάρ σαν ενιαίο σύνολο με την αντλία βενζίνης. Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 40. 000 – 80.000 km, ανάλογα πάντα με της προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 
===Διακλαδωτήρας===
 
Ο διακλαδωτήρας των σωληνώσεων των μπέκ εξασφαλίζει την ίδια πίεση σε όλα τα μπέκμπεκ ψεκασμού. Ο όγκος του είναι σχετικά μεγάλος για να μπορεί να μειώνει και τις μικρές διακυμάνσεις της πιέσεις που προέρχονται από τον ψεκασμό των μπέκ σε κάθε κύκλο λειτουργίας. Επιπλέον διευκολύνει μία εύκολήτην αφαίρεση και επανατοποθέτηση των μπέκ.μπεκ). Ο διακλαδωτήρας υπάρχει μόνο στον πολλαπλό ψεκασμό.
 
 
====α) Ρυθμιστής πίεσης σε πολλαπλό ψεκασμό====
Ο ρυθμιστής πίεσης ρυθμίζει την πίεση των μπέκμπεκ. Βρίσκεται όπως ήδη προαναφέρθηκε τοποθετημένος στο άκρο του διακλαδωτήρα και εξασφαλίζει μια σταθερή πίεση στο σύστημα περίπου 2,5 bar ή 3,0 bar. Ο ρυθμιστής πίεσης καυσίμου αποτελείται εξωτερικά από ένα μεταλλικό περίβλημα και εσωτερικά δύο θαλάμους βενζίνης. Στον ένα θάλαμο ( βενζίνης ) υπάρχει μια είσοδος καυσίμου και μια έξοδος (επιστροφή προς το ρεζερβουάρ). Στον άλλο θάλαμο (υποπίεσης) υπάρχει μια μεμβράνη και ένα σπειροειδές ελατήριο. Στον θάλαμο υποπίεσης υπάρχει μια υποδοχή για την εφαρμογή υποπίεσης μέσω ενώ σωλήνα από την πολλαπλή εισαγωγής. Η πίεση του συστήματος παροχής καυσίμου εξαρτάται από την επικρατούσα υποπίεση σε κάθε κατάσταση λειτουργίας του κινητήρα.
 
 
====β) Ρυθμιστής πίεσης σε μονό ψεκασμό====
 
Όπως στα συστήματα πολλαπλού ψεκασμού είναι απαραίτητος ο ρυθμιστής πίεσης, έτσι είναι απαραίτητος και λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στα συστήματα με μονό ψεκασμό. Η πίεση λειτουργίας όμως εδώ είναι 1 έως 1,2 bar. Στο μονό ψεκασμό, υπάρχουν ρυθμιστές πίεσης καυσίμου χωρίς την χρήση υποπίεσης.
 
===Ηλεκτρομαγνητικό μπέκ ψεκασμού===
 
Το μπέκμπεκ ψεκασμού είναι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες που ανοιγοκλείνουν σύμφωνα με τα σήματα που λαμβάνονται από τον [[εγκέφαλος αυτοκινήτου|εγκέφαλο]] (ECU). Η αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται στην κίνηση ενός πυρήνα του άξονα ο οποίος όπως φαίνεται στο σχήμα καταλήγει σε μια βεληνοειδή βαλβίδα, μέσα σε ένα πηνίο. ¨Όταν η ECU στείλει ένα ηλεκτρικό σήμα, τροφοδοτείται με ρεύμα το πηνίο, έλκεται ο πυρήνας, ο οποίος υπερνικά την δύναμη του ελατηρίου και ανοίγει η οπή ψεκασμού από τηντη βελονοειδή βαλβίδα. ΜόλιςΌταν τοη σήμαECU διακοπείδιακόψει απότο την ECUσήμα, τότε το ελατήριο σπρώχνει τον πυρήνα και κλείνει η οπήβελονοειδής ψεκασμούβαλβίδα απόκλείνει την βελονοειδήοπή βαλβίδαψεκασμού. ΤοποθετούνταιΤα μπεκ τοποθετούνται στην πολλαπλή εισαγωγής ή στην κυλινδροκεφαλή μαζί με μια ελαστική μόνωση, ώστε να αποφεύγονται :
''a) *Η δημιουργία υψηλών θερμοκρασιών στηνστο άκρηάκρο των μπέκμπεκ.''
''b) *Η εξάτμιση του καυσίμου, πουη οποία έχει σανως αποτέλεσμα τη δημιουργία φυσαλίδων.''
 
Τα μπέκμπεκ συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα και τροφοδοτούνται από τοντο διακλαδωτήρα, ώστε να ψεκάζουν σε συγκεκριμένη γωνία ψεκασμού πρίν τηντη βαλβίδα εισαγωγής. Η διάρκεια του χρόνου ψεκασμού καθορίζεται από τον εγκέφαλο συνάρτηση(ECU), συναρτήσει πολλών παραγόντων, ενώ ο τρόπος ψεκασμού ποικίλει. Συνήθως τα μπέκμπεκ πλευρικής ροής χρησιμοποιούνται στον μονό ψεκασμό.
''a) Η δημιουργία υψηλών θερμοκρασιών στην άκρη των μπέκ.''
 
''b) Η εξάτμιση του καυσίμου, που έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία φυσαλίδων.''
 
Τα μπέκ συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα και τροφοδοτούνται από τον διακλαδωτήρα, ώστε να ψεκάζουν σε συγκεκριμένη γωνία ψεκασμού πρίν την βαλβίδα εισαγωγής. Η διάρκεια του χρόνου ψεκασμού καθορίζεται από τον εγκέφαλο συνάρτηση πολλών παραγόντων, ενώ ο τρόπος ψεκασμού ποικίλει. Συνήθως τα μπέκ πλευρικής ροής χρησιμοποιούνται στον μονό ψεκασμό.
 
===Μπεκ ψυχρής εκκίνησης (σε πολλαπλό ψεκασμό )===
 
Ο σκοπός του μπέκμπεκ ψυχρής εκκίνησης (που είναι και αυτό ένα ηλεκτρομαγνητικό μπεκ) είναι να ψεκάζει για ορισμένο χρονικό διάστημα μια πρόσθετη ποσότητα βενζίνης. Ο χρόνος ψεκασμού καθορίζεται από ένα θερμικό χρονοδιακόπτη, ανάλογα με την θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα. Ο πρόσθετος αυτός ψεκασμός βενζίνης είναι απαραίτητος, γιατί η εξαερωμένη βενζίνη συμπυκνώνεται στα ψυχρά τοιχώματα και έτσι το μίγμα περιέχει λιγότερη βενζίνη από ότι όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, με αποτέλεσμα να γίνεται μη αναφλέξμοαναφλέξιμο. Με αυτόν τον τρόπο όμως επιτυγχάνεται ένας λεπτός ψεκασμός βενζίνης που εμπλουτίζει το μίγμα ακριβώς μετά το πάτημα της πεταλούδας γκαζιού. Στα σημερινά σύγχρονα συστήματα ψεκασμού συνήθως δεν υπάρχει το μπεκ ψυχρής εκκίνησης. Ο εμπλουτισμός γίνεται με την αύξηση του χρόνου ψεκασμού των μπεκ από τον εγκέφαλο (ECU) . Επίσης δεν υπάρχει και στονστο μονό ψεκασμό.
 
===Θερμικός χρονοδιακόπτης===
 
Ο θερμικός χρονοδιακόπτης ανοίγει ή κλείνει το κύκλωμα του μπέκ ψυχρής εκκίνησης και εξαρτάται από την θερμοκρασία του κινητήρα.
21.917

επεξεργασίες