Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

μ
Αντικατάσταση της σταθεράς παγκόσμιας έλξης g με G
 
Ο παραπάνω νόμος εκφράζεται με τη μαθηματική σχέση:
:::<math>F = gG \frac{m_1 m_2}{r^2}</math>
 
όπου '''F''' είναι η ελκτική [[δύναμη]] σε [[Νιούτον (μονάδα μέτρησης)|Νιούτον]], '''gG''' η σταθερά της παγκόσμιας έλξης, '''m<sub>1</sub>''' και '''m<sub>2</sub>''' οι μάζες αδράνειας των δύο σωμάτων σε [[χιλιόγραμμο|χιλιόγραμμα]], και '''r''' η μεταξύ τους απόσταση σε [[μέτρο (μονάδα μήκους)|μέτρα]].
* Η σταθερά της παγκόσμιας έλξης:<math> gG = \left(6.6742 \plusmn 0.001 \right) \times 10^{-11} \ \mbox{N} \ \mbox{m}^2 \ \mbox{kg}^{-2} \,</math>).
 
=== Σημειώσεις ===
532

επεξεργασίες