Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Θεοδόσιος Παπαγιαννακόπουλος»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
(Νέα σελίδα: Ο Θεοδόσιος Παπαγιανακόπουλος, γιός του Αναγνώστη ή Αναγνωστάκου Παπαγιαννακόπουλου κατάγον...)
 
Ο Θεοδόσιος Παπαγιανακόπουλος, γιός του [[Αναγνώστη ή Αναγνωστάκου Παπαγιαννακόπουλου]] κατάγονταν από τα Μαγούλιανα της τότε επαρχίας Καρυταίνης και νυν Γορτυνίας. Πολέμησε καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα του 1821 ως εκατόνταρχος (επικεφαλής 100 ανδρών)και μάλιστα στις σπουδαιότερες μάχες, Δερβενακίων, Κορίνθου, Τριπόλεως, Ναυπλίου, Γράνας, Δολιανών, Παλαιών Πατρών, Μ.Σπηλαίου. Πολέμησε τόσο υπό τις διαταγές του γενικού αρχηγού Θ. Κολοκοτρώνη (όπως καταμαρτυρεί και ο Θείος του Φωτάκος Χρυσανθακόπουλος στο κεφάλαιο των απομνημονευμάτων του για το Μ. Σπήλαιο) αλλά και άλλων (Νικηταρά, Κανέλλου Δεληγιάννη, Χατζηχρήστου, Ν. Πετιμεζα, Β. Πετιμεζά, Δ. Πλαπούτα κ.λ.π.)όπως προκύπτει από βεβαίωση που βρίσκεται στον φάκελλο του στηνστο Εθνικήτμήμα Βιβλιοθήκηχειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Στο παρόν επισυνάπτεταιενσωματώνεται η μετεγγεγραμένη μορφή του πρωτοτύπου.[[T_Papagiannakopoulos_certification.pdf]]
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Χαρτόσημο 9 2448
1 δραχμή
 
 
Πιστοποιούμε οι υπογεγραμμένοι ότι ο εκ της κωμοπόλεως Μαγουλιάνων της Καρυταίνης, νυν δε κάτοικος του χωρίου Φίλια του Δήμου Κλειτορίας της επαρχίας Καλαβρύτων Θεοδόσιος Παπαγιαννακόπουλος υπηρέτησε την πατρίδα απ’ αρχής μέχρι τέλους του υπερ ανεξαρτησίας ιερού αγώνος και στρατιωτικώς επι κεφαλής πάντοτε και παντού πολλών συγχωρίων του και εξ άλλων μερών στρατιωτών εκατό περίπου συμποσουμένων, θεωρούμενος ως αξιωματικός και εξοδεύων πολλάκις εις πολυειδείς των υπ’ αυτού στρατιωτών ανάγκας εις πολεμοφόδια και λοιπά. Υπο την οδηγίαν δε ημών διατελών παρευρέθη με τους υπ αυτού στρατιώτας εις πλείστας κατά των εχθρών γενομένας μάχας ως εις την των Π. Πατρών, Κορίνθου, Τριπόλεως, Ναυπλίου, Γράνας, Δερβενακίων, Δολιανών και άλλας εις τας οποίας έδειξεν γενναιότηταν, ζήλον και υπακοήν εις τας διαταγάς μας. Εν ολίγοις ο ειρημένος Θεοδόσιος Α. Παπαγιαννακόπουλος ως επι κεφαλής καθ’ όλον τον ιερόν αγώνα στρατιωτών παντού παρέχων προθύμως εις όπου η χρεια της πατρίδος εκάλη, θεωρείται ως είς εκ των πρωταγωνιστών.
Τω δίδεται όθεν εις ένδειξιν το παρόν δια να τω χρησιμεύση όπου δει. Εν Αθήναις την 2 Φεβρουαρίου 1844.
 
Υπογραφές
 
Β. Πετιμεζάς Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταράς)
Σωτήριος Χαραλάμπης
Χατζηχρήστος
Ν. Πετιμεζάς Δ. Πλαπούτας Κανέλλος Δεληγιάννης
Ακολουθεί
Όπισθεν του εγγράφου
Επικυρούντας το γνήσιον των όπισθεν έστα υπογραφών
Εν Αθήναις τη 11 Φεβρουαρίου 1844
Δήμαρχος Αθηνών
 
Υπογραφή: Α. Πετράκης
Σφραγίδα του Δήμου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Θεοδόσιος Παπαγιαννακόπουλος, παντρεύτηκε και κατοίκησε στα Φίλια Καλαβρύτων. Διετέλεσε δε δημοδιδάσκαλος σε διάφορα μέρη της Πελοποννήσου. Ο κλαδος των απογόνων του προερχόμενος από τον γιό του Αθανάσιο, μετέτρεψε το επώνυμο από Παπαγιαννακόπουλοι σε Θεοδοσίου (εκ του Θεοδοσίου δηλαδή) προς τιμήν του.
Ανώνυμος χρήστης