Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Συντελεστές παραγωγής»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
 
Ο όρος '''συντελεστές παραγωγής''' περιλαμβάνει υλικά και άυλα αγαθά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα οι συντελεστές παραγωγής χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
* Γη (φύση): Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία, όπως είναι το έδαφος, το υπέδαφος,οι θάλασσες, οι λίμνες, τα ποτάμια, η ατμόσφαιρα κ.α.
* Εργασία: Περιλαμβάνει το σύνολο των σωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων του ατόμου, τις οποίες ενσυνείδητα παρέχει, για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.
* Κεφάλαιο: Ο όρος αυτός αναφέρεται σε όλα τα υλικά μέσα και αγαθά από τα οποία μπορούμε να παράγουμε αγαθά και υπηρεσίες. Τέτοια υλικά μέσα είναι τα μεταφορικά μέσα, τα εργαλεία, τα μηχανήματα, τα κτίριακτήρια κ.α. και υλικά αγαθά όπως οι πρώτες ύλες, τα ημικατεργασμένα προϊόντα κ.α.
 
 
==Πηγές==
Πηγή: *Χρήστος Βασ. Ναούμ, Εισαγωγή στην χρηματοοικονομική λογιστική, ΄Β έκδοση, Αθήνα 1994