Σκωτική Γαελική γλώσσα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων