Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

Παρατηρούμε ότι για δεδομένη ηλεκτρεργετική δύναμη η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι [[αντιστρόφως ανάλογα ποσά|αντιστρόφως ανάλογη]] της συνολικής αντίστασης του κυκλώματος. Από φυσική άποψη, το βραχυκύκλωμα μιας πηγής είναι η εφαρμογή σημαντικής διαφοράς δυναμικού σε ένα [[ηλεκτρικό κύκλωμα]] πολύ μικρής αντίστασης, ώστε να εμφανιστεί μια μεγάλη [[ένταση ηλεκτρικού ρεύματος]], που μπορεί να έχει καταστροφική επίδραση στους [[αγωγός|αγωγούς]] του ρεύματος και την πηγή. Οι αγωγοί δεν αντέχουν την μεγάλη ένταση του ρεύματος, που αναπτύσσεται, και, ως συνέπεια, είτε καταστρέφονται είτε, λόγω ανάφλεξης του [[μόνωση|μονωτικού]] τους υλικού, είναι δυνατόν να προκληθεί [[πυρκαϊά]].
 
Η [[ηλεκτροπληξία]] μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.τεο
 
Για την αποφυγή της μεγάλης έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος, μιας συνέπειας του βραχυκυκλώματος, χρησιμοποιούνται στο κύκλωμα ειδικές διατάξεις, οι [[ασφάλεια (συσκευή)|ασφάλειες]].
Ανώνυμος χρήστης