Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Τοπική Εναλλακτική Μονάδα»

(Αναλυτικά)
Το LETS είναι ένα πλήρες νομισματικό ή συναλλακτικό σύστημα, σε αντίθεση με την άμεση ανταλλαγή (barter). Επιτρέπει στα μέλη να είναι σε θέση να κερδίσει πιστώσεις από οποιοδήποτε μέλος και να ξοδέψει πληρώνοντας κάποιον άλλο, της κοινότητας. Δεδομένου ότι τα στοιχεία επεξεργάζονται από τους χρήστες, υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεταξύ των διαφόρων συστημάτων.
 
==LETS και τη φορολογία==
 
Το LETSΣύστημα LET δεν είναι ένα σύστημα για την αποφυγή της καταβολής φόρων. και γενικάΓενικά οι ομάδες ενθαρρύνουν κάθε μέλος να αναλαμβάνει ο ίδιος τις υποχρεώσεις του προς το κράτος για όλουςτην τουςκαταβολή φόρουςτων φόρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Σε ορισμένες χώρες, διάφορεςοικρατικές φορολογικές αρχές της κυβέρνησης έχουν εξετάσει το LETS μαζί με άλλες μορφές του λιανικού εμπορίου και έχουν εκδώσει αποφάσεις σχετικά με τη χρήση του. Γενικά για τιςοι προσωπικές ανταλλαγές, τιςοι κοινωνικές εκδηλώσεις, τα χόμπι κλπ, δενμπορεί υπάρχουννα επιπτώσειςμην τηςυπάγονται φορολογίαςστην φορολογία. Αυτό καλύπτειΑυτά γενικάκαλύπτουν μεγάλο μέρος των συναλλαγών LETS. Παθητικού Φορολογία προκύψουνστις πιστώσεις προκύπτει όταν έναένας τεχνίτητεχνίτης ή επαγγελματικό πρόσωπο πουεπαγγελματίας παρέχει τουεπαγγελματικές ή της επαγγελματικών υπηρεσιώνυπηρεσίες, έναντι πληρωμής τωνμε μονάδες LETS μονάδων ή είναι νηολογημένα ή έχουν συσταθείμια επιχείρηση πωλεί μέρος των προϊόντων της για LETS μονάδες LETS. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις γενικά ενθαρρύνονται να πωλήσειπωλήσουν την υπηρεσία ή προϊόντο εν μέρειπροϊόν για LETS μονάδες LETS και εννα εκδόσουν τιμολόγια ή μέρειαποδείξεις στο εθνικό νόμισμα, ώστε να επιτραπεί η καταβολή όλων των απαιτούμενων φόρων. ΑυτόΕπίσης σημαίνει,στις ωστόσο,περιπτώσεις ότιδαπανών σεπου περιπτώσειςεκπίπτουν της φορολογίας όταν υπάρχουν όπουαποδείξεις σε εθνικό νόμισμα, δαπανώνείναι θααναγκαία εκπίπτουνη τηςέκδοση φορολογίας,τιμολογίων αςή πρέπειαποδείξεων να(πώλησης είναιαγαθών επίσηςή παροχής υπηρεσιών) στο εθνικό νόμισμα.
 
==LETS και Κοινωνικών Ασφαλίσεων==
1.593

επεξεργασίες