Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Απόσταση (γεωμετρία)»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
'''Έντονο κείμενο'''{{Επιστημονικό πεδίο|
|όνομα= Απόσταση
|dewey= 516
 
 
'''Απόσταση ''' είναι μια αριθμητική περιγραφή του πόσο μακριά είναι τα αντικείμενα. Στη φυσική ή στην καθημερινή συζήτηση η απόσταση μπορεί να αναφέρεται σε μια φυσική διάρκεια ή μια εκτίμηση με βάση άλλα κριτήρια. Στα μαθηματικά η απόσταση ή μετρική είναι μια γενίκευση της έννοιας της φυσικής απόστασης. Μια μετρική είναι μια λειτουργία που συμπεριφέρεται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων, και παρέχει ένα συγκεκριμένο τρόπο να περιγράψει τι σημαίνει για τα στοιχεία κάποιου χώρου να είναι <<"κοντά>>" ή <<"μακριά>>" το ένα από το άλλο.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, <<"απόσταση από το Α στο Β>>" είναι ισοδύναμο με το <<"απόσταση μεταξύ Β και >>Α".
 
 
όπου ο ''p'' δεν χρειάζεται να είναι ακέραιος αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1.
 
Η 2-νορμική απόσταση είναι η [[Ευκλείδεια απόσταση]],δηλαδή μια γενίκευση του [[Πυθαγόρειο Θεώρημα|Πυθαγόρειο]]υ [[Θεώρημα| θεωρήμα]]τος σε περισσότερες από δύο [[συντεταγμένες]]. Είναι αυτό που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν η απόσταση μεταξύ δύο σημείων μετρηθεί με ένα [[χάρακα]].
 
Ο 1-νορμική απόσταση ονομάζεται και νορμική ταξί ή απόσταση Manhattan, επειδή είναι η απόσταση που διανύει ένα αυτοκίνητο σε μια πόλη που ορίζεται από οικοδομικά τετράγωνα (εάν δεν υπάρχουν μονόδρομοι).
 
Η απόσταση ''∞''- νορμική ονομάζεται επίσης και [[απόσταση Chebyshev]]. Στον δισδιάστατο χώρο, είναι ο ελάχιστος αριθμός κινήσεων που απαιτείται να μετακινείται ο [[Βασιλιάς(σκάκι)|βασιλιάς]] μεταξύ δύο τετραγώνων σε μια [[σκακιέρα]].
 
Η ''p''-νορμική σπάνια χρησιμοποιείται για τιμές του p διαφορετικές των 1, 2 και το άπειρο.
 
Στο φυσικό χώρο η Ευκλείδεια απόσταση είναι κατά κάποιο τρόπο η πιο φυσική, διότι στην περίπτωση αυτή το μήκος ενός [[στερεό|στερεο]]ύ [[σώμα]]τος δεν αλλάζει με την [[περιστροφή]].
 
Η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ δύο σημείων στο χώρο (και) μπορεί να γραφτεί σε μια Μεταβολική μορφή όπου η απόσταση είναι η ελάχιστη αξία της αναπόσπαστο:
 
===Μεταβολική διαμόρφωση της απόστασης===
Η [[Ευκλείδεια απόσταση]] μεταξύ δύο σημείων στο χώρο (<math>A = \vec{r}(0)</math> and <math>B = \vec{r}(T)</math>) μπορεί να γραφεί σαν μια [[μεταβολική]] μορφή,όπου η απόσταση είναι η ελάχιστη τιμή του ολοκληρώματος:
 
: <math>
D = \int_0^T \sqrt{\left({\partial \vec{r}(t) \over \partial t}\right)^2} \, dt
</math>
 
Εδώ ο <math>\vec{r}(t)</math> είναι η τροχιά (διαδρομή) μεταξύ των δύο σημείων. Η τιμή του ολοκληρώματος (D) αντιπροσωπεύει το μήκος αυτής της τροχιάς. Η απόσταση είναι η ελάχιστη αξία αυτού του ολοκληρώματος και επιτυγχάνεται όταν <math>r = r^{*}</math>,όπου το <math>r^{*}</math> είναι η βέλτιστη τροχιά. Στην γνωστή Ευκλείδεια περίπτωση (το παραπάνω ολοκλήρωμα),η βέλτιστη διαδρομή είναι απλά μια ευθεία γραμμή. Είναι γνωστό ότι η συντομότερη διαδρομή μεταξύ δύο σημείων είναι μια ευθεία γραμμή.Οι ευθείες γραμμές μπορούν τυπικά να ληφθούν με την επίλυση των [[Εξίσωση Όιλερ-Λαγκράνζ|εξισώσεων Euler-Lagrange]], για την παραπάνω λειτουργία. Σε μη-Ευκλείδειες περιπτώσεις (κυρτοί χώροι), όπου η φύση του χώρου αντιπροσωπεύεται από μια [[μετρική(μαθηματικά)|μετρική]] <math>g_{ab}</math> το ολοκλήρωμα πρέπει να τροποποιηθεί σε <math>\sqrt{g^{ac}\dot{r}_c g_{ab}\dot{r}^b}</math>, όπου έχει χρησιμοποιηθεί η [[σύμβαση άθροισης του Αινστάιν]].
 
===Γενίκευση σε υψηλότερα-τρισδιάστατα αντικείμενα===
Η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ δύο αντικειμένων μπορεί επίσης να γενικευθεί σε περίπτωση που τα αντικείμενα δεν είναι πλέον σημεία, αλλά είναι υψηλότερων διαστάσεων [[πολλαπλότητες]], όπως καμπύλες, έτσι ώστε εκτός από το να μιλάμε για απόσταση μεταξύ δύο σημείων μπορεί να συζητήσει κάποιος έννοιες της απόστασης μεταξύ δύο συμβολοσειρών. Δεδομένου ότι τα νέα αντικείμενα που εξετάζονται είναι εκτεταμένα αντικείμενα (όχι πια σημεία) πρόσθετες έννοιες, όπως η μη-επεκτασιμότητα, περιορισμοί [[καμπυλότητα]]ς και μη τοπικές αλληλεπιδράσεις που επιβάλουν τη μη διέλευση να γίνουν επίκεντρο στην έννοια της απόστασης. Η απόσταση μεταξύ των δύο πολλαπλοτήτων είναι το βαθμωτό μέγεθος που προκύπτει από την ελαχιστοποίηση της γενικευμένης λειτουργικής απόστασης, η οποία αντιπροσωπεύει μια μετατροπή μεταξύ των δύο πολλαπλοτήτων:<br/>
 
: <math>
\mathcal {D} = \int_0^L\int_0^T \left \{ \sqrt{\left({\partial \vec{r}(s,t) \over \partial t}\right)^2} + \lambda \left[\sqrt{\left({\partial \vec{r}(s,t) \over \partial s}\right)^2} - 1\right] \right\} \, ds \, dt
</math>
 
Το παραπάνω διπλό ολοκλήρωμα είναι η γενικευμένη λειτουργική απόσταση μεταξύ δύο μετατροπών plymer. Το <math>s</math> είναι η παράμετρος του χώρου και η <math>t</math> είναι ο ψευδο-χρόνος. Αυτό σημαίνει ότι το <math>\vec{r}(s,t=t_i)</math> είναι η πολυμερής / συμβολοσειρά μετατροπή τη στιγμή <math>t_i</math> και παραμετροποιείται σε όλο το μήκος της συμβολοσειράς από το <math> s</math>. Ομοίως,το <math>\vec{r}(s=S,t)</math> είναι η πορεία από ένα απειροελάχιστο τμήμα της συμβολοσειράς κατά τη μετατροπή <math>\vec{r}(s,0)</math> στην μετατροπή <math>\vec{r}(s,T)</math>.Ο όρος με τον συμπαράγοντα λ είναι ένας [[πολλαπλασιαστής Lagrange]] και ο ρόλος του είναι να διασφαλίσει ότι το μήκος του πολυμερούς παραμένει το ίδιο κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού. Εάν δύο διακριτά πολυμερή είναι μη επεκτάσιμα,τότε η ελάχιστη απόσταση-μετασχηματισμού μεταξύ τους δεν περιλαμβάνει πλέον μια καθαρά ευθεία κίνηση, ακόμα και με μια Ευκλείδεια μετρική. Υπάρχει μια πιθανή εφαρμογή της εν λόγω γενικευμένης απόστασης από το πρόβλημα της [[protein folding|αναδίπλωσης των πρωτεϊνών]]<ref>SS Plotkin, PNAS.2007; 104: 14899–14904,</ref><ref>AR Mohazab, SS Plotkin,"Minimal Folding Pathways for Coarse-Grained Biopolymer Fragments" Biophysical Journal, Volume 95, Issue 12, Pages 5496–5507</ref>. Αυτή η γενικευμένη απόσταση είναι ανάλογη με την [[Nambu-Goto action|Nambu-Goto δράση]] στη [[θεωρία συμβολοσειρών]], ωστόσο, δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, επειδή η Ευκλείδεια απόσταση σε 3διάστατο-χώρο είναι ισότιμη με την απόσταση του χωροχρόνου όταν ελαχιστοποιείται για την κλασική σχετικιστική συμβολοσειρά.
 
===Αλγεβρική Απόσταση===
Η '''αλγεβρική απόσταση''' είναι μια μετρική που χρησιμοποιείται συχνά στην [[όραση υπολογιστών]],
η οποία μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με την εκτίμηση των [[ελάχιστα τετράγωνα|ελάχιστων τετραγώνων]].
[http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/FISHER/ALGDIST/alg.htm][http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/FISHER/CIRCLEFIT/fit2dcircle/node3.html]
Για τις καμπύλες ή τις επιφάνειες που δίνονται από την εξίσωση <math>x^T C x=0</math> (όπως σε μια [[κωνική με ομογενείς συντεταγμένες]]), η αλγεβρική απόσταση από το σημείο <math>x'</math> στην καμπύλη είναι απλώς <math>x'^T C x'</math>. Μπορεί να χρησιμεύσει ως "αρχική υπόθεση" για τη γεωμετρική απόσταση,ώστε να βελτιώσει τις εκτιμήσεις της καμπύλης με πιο ακριβείς μεθόδους, όπως η μη-γραμμική ελαχίστων τετραγώνων.
 
===Θεωρία γραφημάτων(γράφων)===
Στη θεωρία γραφημάτων, η απόσταση μεταξύ δύο κόμβων είναι το μήκος του συντομότερου μονοπατιού μεταξύ των κορυφών.
 
===Άλλες αποστάσεις===
*[[E-statistic]]s, ή energy statistics, είναι λειτουργίες αποστάσεων μεταξύ στατιστικών παρατηρήσεων.
*[[Mahalanobis distance]] χρησιμοποιείται στην [[στατιστική]].
*[[Hamming distance]] και [[Lee distance]] χρησιμοποιούνται στην [[θεωρια κωδικοποιησης]]([[coding theory]]).
*[[Levenshtein distance]]
*[[Chebyshev distance]]
*[[Canberra distance]]
Circular distance είναι η απόσταση που διανύεται από έναν τροχό.Η περιφέρεια του τροχού είναι 2''&pi;''&nbsp;&times;&nbsp;radius,και υποθέτοντας ότι η ακτίνα είναι &nbsp;1, τότε κάθε περιστροφή του τροχού είναι ισοδύναμη με της απόστασης 2''&pi;'' ακτίνια. Στην Μηχανική το ''&omega;''&nbsp;=&nbsp;2''&pi;&fnof;'' χρησιμοποιείται συχνά, όπου ''&fnof;'' είναι η συχνότητα.
 
==Δείτε επίσης==
{{col-start}}
{{col-break}}
*[[Taxicab geometry]]
*[[Astronomical units of length]]
*[[Cosmic distance ladder]]
*[[Distance measures (cosmology)]]
*[[Comoving distance]]
*[[Distance geometry]]
*[[Distance (graph theory)]]
*[[Dijkstra's algorithm]]
*[[exit number#Distance-based numbers|Distance-based road exit numbers]]
*[[Distance measuring equipment]] (DME)
* [[Engineering tolerance]]
*[[Great-circle distance]]
{{col-break}}
{{wikiquote}}
*[[Length]]
*[[Milestone]]
*[[Metric (mathematics)]]
*[[Metric space]]
*[[Orders of magnitude (length)]]
*[[Proper length]]
*[[Distance matrix]]
*[[Hamming distance]]
*[[Lee distance]]
*[[Proxemics]] &ndash; physical distance between people
*[[Meridian arc]]
{{col-end}}
 
==Αναφορές==
<references/>
*{{citation|last1=Deza|first1=E.|first2=M.|last2=Deza|author2-link=Michel Deza|title=Dictionary of Distances|year=2006|publisher=Elsevier|isbn=0444520872}}.
 
[[Κατηγορία:Γεωμετρία]]
21

επεξεργασίες