Βικιπαίδεια:Πνευματικά δικαιώματα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Ρομπότ: Άρθρο -> Λήμμα
μ (Αυτόματη αντικατάσταση άρθρου με λήμμα; διακοσμητικές αλλαγές)
μ (Ρομπότ: Άρθρο -> Λήμμα)
Η Βικιπαίδεια είναι ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Παρ' όλα αυτά το περιεχόμενό της προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Τόσο τα κείμενα όσο και οι εικόνες και τα άλλα πολυμέσα που βρίσκονται στη Βικιπαίδεια αποτελούν [[πνευματική ιδιοκτησία]] των δημιουργών τους εκτός αν κάπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο, επιτρέπεται όμως η χρήση και η αναπαραγωγή τους χωρίς αντάλλαγμα με μνεία στην πηγή και στους δημιουργούς.
 
Οι άδειες χρήσης που έχει υιοθετήσει η [[Βικιπαίδεια]] επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που επιτρέπει ελεύθερη χρήση στο [[ελεύθερο λογισμικό]]. Δηλαδή, το περιεχόμενο της Βικιπαίδειας μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί εφ' όσoν η νέα έκδοση προσφέρει τις ίδιες ελευθερίες σε άλλους και αναγνωρίζει τους συγγραφείς του λήμματος στην Βικιπαίδεια (ένας σύνδεσμος προς το άρθρολήμμα ικανοποιεί αυτόν τον σκοπό). Συνεπώς τα άρθραλήμματα της Βικιπαίδειας θα παραμείνουν για πάντα ελεύθερα από οποιονδήποτε σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους υπάρχουν για να εξασφαλίσουν την ελευθερία αυτή.
 
== Πληροφορίες για συνεισφέροντες κειμένων σε εγχειρήματα του Wikimedia ==
Προκειμένου να αναπτύσσονται τα κοινά ελεύθερης γνώσης και ελεύθερου πολιτισμού, από όλους τους χρήστες που συνεισφέρουν σε εγχειρήματα του Wikimedia απαιτείται να παραχωρήσουν ευρείες άδειες για το γενικό κοινό για την ελεύθερη αναδιανομή και επανάχρηση των συνεισφορών τους, εφόσον η χρήση αποδίδεται και η ίδια ελευθερία για επανάχρηση και αναδιανομή ισχύει σε τυχόν παράγωγα έργα. Συνεπώς, για οποιοδήποτε κείμενο για το οποίο κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα, καταχωρώντας το, συμφωνείτε να δώσετε άδεια χρήσης υπό την [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 (Unported)]. Για λόγους συμβατότητας, απαιτείται επίσης να δώσετε άδεια χρήσης υπό την [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GNU Free Documentation License] (χωρίς συγκεκριμένη έκδοση, χωρίς απαράλλαχτες ενότητες, εξώφυλλα και οπισθόφυλλα). Επαναχρήστες μπορούν να επιλέξουν την άδεια (ή τις άδειες) τους όρους της οποίας επιθυμούν να ακολουθήσουν. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αυτές οι άδειες ''επιτρέπουν'' εμπορικές χρήσεις των συνεισφορών σας, εφόσον τέτοιες χρήσεις ακολουθούν τους όρους.
 
Ως συντάκτης, συμφωνείτε να σας αποδίδεται η πατρότητα με ένα από τους παρακάτω τρόπους: α) μέσω ενός υπερσύνδεσμου (όπου είναι δυνατό) ή ενός URL προς το άρθρολήμμα ή τα άρθραλήμματα στα οποία έχετε συνεισφέρει, β) μέσω ενός υπερσύνδεσμου (όπου είναι δυνατό) ή ενός URL προς ένα εναλλακτικό, σταθερό online αντίγραφο που είναι ελεύθερα διαθέσιμο, που ακολουθεί τους όρους της άδειας, και που παραχωρεί αναφορά στους συντάκτες με τρόπο ισοδύναμο με την αναφορά που δίνεται σε αυτό τον ιστότοπο, ή γ) μέσω ενός καταλόγου όλων των συντακτών. (Οποιοσδήποτε κατάλογος συντακτών μπορεί να φιλτραριστεί για να εξαιρέσει πολύ μικρές ή άσχετες συνεισφορές.)
 
''Εισαγωγή κειμένου:''
''Επαναχρησιμοποίηση κειμένου:''
 
Αναφορά του κειμένου: Για να αναδιανέμετε ένα άρθρολήμμα σε οποιαδήποτε μορφή, παραχωρήστε αναγνώριση στους συντάκτες συμπεριλαμβάνοντας ένα από τα ακόλουθα: α) έναν υπερσύνδεσμο ή URL (όπου είναι δυνατό) προς το άρθρολήμμα ή τα άρθραλήμματα που επαναχρησιμοποιείτε, β) έναν υπερσύνδεσμο ή URL (όπου είναι δυνατό) προς ένα εναλλακτικό, σταθερό online αντίγραφο του λήμματος που είναι ελεύθερα προσβάσιμο, που συμμορφώνεται με την άδεια, και που παραχωρεί αναγνώριση στους συντάκτες με τρόπο ισοδύναμο με την αναγνώριση που δίνεται σε αυτό τον ιστότοπο, ή γ) έναν κατάλογο όλων των συντακτών. (Οποιοσδήποτε κατάλογος συντακτών μπορεί να φιλτραριστεί ώστε να εξαιρεθούν πολύ μικρές ή άσχετες συνεισφορές.) Αυτό ισχύει για κείμενα που αναπτύχθηκαν από την κοινότητα του Wikimedia. Κείμενα από εξωτερικές πηγές μπορεί να έχουν επιπρόσθετες απαιτήσεις αναφοράς προς το έργο, που θα προσπαθήσουμε να σας επισημάνουμε ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, μια σελίδα μπορεί να έχει μια πινακίδα ή άλλη σήμανση που να δείχνει ότι ορισμένο ή όλο το περιεχόμενο είχε αρχικά δημοσιευτεί κάπου αλλού. Όπου τέτοιες σημάνσεις είναι ορατές στην ίδια την σελίδα, θα πρέπει γενικά να διατηρηθούν από τους επαναχρήστες.
 
* Copyleft/Share Alike: Αν κάνετε τροποποιήσεις ή προσθήκες στην σελίδα ή έργο που επαναχρησιμοποιείτε, πρέπει να τις αδειοδοτήσετε υπό την Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0 ή νεότερη.
 
== Ειδικές περιπτώσεις ==
Σε περιπτώσεις εικόνων ή αποσπασμάτων κειμένων που δε δημοσιεύονται με κάποια ελεύθερη άδεια χρήσης αλλά περιλαμβάνονται εδώ με το επιχείρημα της κατ'εξαίρεση «[[Βικιπαίδεια:Εύλογη χρήση|εύλογης χρήσης]]» ή της «παράθεσης αποσπάσματος», το αιτιολογικό χρήσης τους αφορά στη συγκεκριμένη χρήση που γίνεται σε κάποιο άρθρολήμμα της Βικιπαίδειας και καμία διαβεβαίωση δεν παρέχεται για τον ίδιο ή για οποιοδήποτε διαφορετικό τρόπο χρήσης της εικόνας ή του κειμένου. Είναι πολύ πιθανό η διαφορετική χρήση της εικόνας ή του αποσπάσματος κειμένου, εκτός του πλαισίου του συγκεκριμένου εγκυκλοπαιδικού λήμματος, να αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
== Δείτε επίσης ==
* [[Βικιπαίδεια:Προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων]]