Μαθησιακές δυσκολίες: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Αναίρεση έκδοσης 3234633 από τον Dnikolo (Συζήτηση χρήστη:Dnikolo)Λόγος αφαίρεσης;
(Αναίρεση έκδοσης 3234633 από τον Dnikolo (Συζήτηση χρήστη:Dnikolo)Λόγος αφαίρεσης;)
Hammill, D.D. (1990), A brief history of learning disabilities. Στο P. Myers & D.D. Hammill (Επιμ.) ''Learning disabilities: Basic concepts, assessment practices and instructional strategies'', Austin, TX: Pro-Ed.
 
== Εξωτερικοί σύνδεσμοι ==
 
* http://www.anadrassi.gr (Πρωτοποριακός χώρος διδασκαλίας μαθημάτων σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες)