Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ευρωκώδικας»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από 10 κύρια Ευρωπαϊκά Πρότυπα που συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, τοιχοποιία, γεωτεχνικά έργα και αλουμίνιο). Οι Ευρωκώδικες ολοκληρώθηκαν το 2007 και με τη σειρά τους υποδιαιρούνται, εκτός από το [[EN 1990]], σε 58 μέρη, στα οποία γίνεται ανάλυση της συμπεριφοράς των κατασκευών (κτιρίων, γεφυρών, δεξαμενών, φραγμάτων, πύργων, αγωγών, καπνοδόχων), στο σεισμό ή/και πυρκαγιά.
 
Τα μέρη είναι:
[[EN 1990]]: Ευρωκώδικας – Βάσεις σχεδιασμού φερουσών κατασκευών.
 
*[[EN 19911990]]: Ευρωκώδικας 10 ΔράσειςΒάσεις στιςσχεδιασμού Φέρουσεςφερουσών Κατασκευέςκατασκευών.
*[[EN 1991]]: Ευρωκώδικας 1 – Δράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές.
*[[EN 1992]]: Ευρωκώδικας 2 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από σκυρόδεμα.
*[[EN 1993]]: Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από χάλυβα.
*[[EN 1994]]: Ευρωκώδικας 4 – Σχεδιασμός σύμμικτων φερουσών κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα.
*[[EN 19901995]]: Ευρωκώδικας 5ΒάσειςΣχεδιασμός σχεδιασμούξύλινων φερουσών κατασκευών.
*[[EN 1996]]: Ευρωκώδικας 6 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από τοιχοποιία.
*[[EN 1997]]: Ευρωκώδικας 7 – Γεωτεχνικός σχεδιασμός.
*[[EN 1998]]: Ευρωκώδικας 8 – Αντισεισμικός σχεδιασμός φερουσών κατασκευών.
*[[EN 1999]]: Ευρωκώδικας 9 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από αλουμίνιο.
 
ΗΟι δημοσίευσηΕυρωκώδικες των δέκα Ευρωκωδίκων ολοκληρώθηκε τον Μάιο του [[2007]]. Θαθα αντικαταστήσουν τα προϋπάρχοντα εθνικά Πρότυπα, τα οποία προβλέπεται να αποσυρθούν μετά από μια περίοδο παράλληλης εφαρμογής.
[[EN 1992]]: Ευρωκώδικας 2 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από σκυρόδεμα.
 
[[EN 1993]]: Ευρωκώδικας 3 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από χάλυβα.
 
[[EN 1994]]: Ευρωκώδικας 4 – Σχεδιασμός σύμμικτων φερουσών κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα.
 
[[EN 1995]]: Ευρωκώδικας 5 – Σχεδιασμός ξύλινων φερουσών κατασκευών.
 
[[EN 1996]]: Ευρωκώδικας 6 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από τοιχοποιία.
 
[[EN 1997]]: Ευρωκώδικας 7 – Γεωτεχνικός σχεδιασμός.
 
[[EN 1998]]: Ευρωκώδικας 8 – Αντισεισμικός σχεδιασμός φερουσών κατασκευών.
 
[[EN 1999]]: Ευρωκώδικας 9 – Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από αλουμίνιο.
 
Η σειρά των Ευρωκωδίκων αποτελείται από 58 μέρη, κάθε ένα από τα οποία δημοσιεύτηκε ως Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ). Οι Ευρωκώδικες δημοσιεύονται ως εθνικά Πρότυπα από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ 1990).
 
Η δημοσίευση των δέκα Ευρωκωδίκων ολοκληρώθηκε τον Μάιο του [[2007]]. Θα αντικαταστήσουν τα προϋπάρχοντα εθνικά Πρότυπα, τα οποία προβλέπεται να αποσυρθούν μετά από μια περίοδο παράλληλης εφαρμογής.
 
Εκτός από το σχεδιασμό των κατασκευών, οι Ευρωκώδικες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση συμβάσεων δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων έργων καθώς και στη διαδικασία βεβαίωσης συμμόρφωσης κατασκευαστικών προϊόντων (σήμανση CE).
100

επεξεργασίες