Αναίρεση (δίκαιο): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων