Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

αναμόρφωση του κειμένου
(συμμετοχή σε μάχες)
(αναμόρφωση του κειμένου)
Ο '''Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος''' υπήρξεήταν {{πηγή|αγωνιστής}}ο τηςσυγγραφέας [[Ελληνικήπανηγυρικού Επανάστασηλόγου τουπου 1821|Επανάστασηςεκφώνησε τουτην 1821]]25 Μαρτίου 1861 στην Μονή Καλαβρύτων<ref>[http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl&do=75991.pdf&pageno=4&pagestart=1&width=840&height=595&maxpage=11&lang=en ΣύντομονΗλιού ΠανηγυρικόνΦίλιππος, λογίδριον"Ελληνική ....Βιβλιογραφία σελ.1800-1863, Προσθήκες - Συμπληρώσεις" Τετραδια Εργασίας 4, (1983) 1335 (Α3352)]:</ref>.
“... ''εν τω μέσω ευρεθείς της γλαγγής και του καπνού αυτών των ιδίων Τουρκοφάγων όπλων, των από του Ιερού λόφου αντηχησάντων και υπό τον κυματισμόν αυτής της παρά του Ιεράρχου Γερμανού υψωθείσης Σημαίας του Σταυρού, εν τη αυτή του 1821 ημέρα, μετ' άκρας θυμηδίας ανεπόλησα την εδώ πλησίον από του Μεγάλου Σπηλαίου Σωτηρίαν ενέδραν μας κατά της φοβεράς του Ιβραίμη Στρατιάς, ως και τας άλλας νικηφόρους ημών κατά του εχθρού μάχας''."</ref> καταγόμενος από το [[Αίγιο]] (τότε Βοστίτσα). Αναφέρεται στην Ελληνική βιβλιογραφία ως συγγραφέας πανηγυρικού λόγου για την Επανάσταση την 25 Μαρτίου 1861 στην Μονή Καλαβρύτων.<ref>[http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl Ηλιού Φίλιππος, "Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, Προσθήκες - Συμπληρώσεις" Τετραδια Εργασίας 4, (1983) 1335 (Α3352)]</ref> Στην ομιλία αυτή, την οποία και δημοσίευσε, αναφέρει ότι ήταν παρών στην δοξολογία και κήρυξη της Επανάστασης στη Μονή από τον Επίσκοπο [[Παλαιών Πατρών Γερμανός Γ΄|Παλαιών Πατρών Γερμανό]] την 25 Μαρτίου 1821, αναφέροντας μάλιστα και λεπτομέρειες της τελετής.
<ref>{{Cite book
| author = Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
| title = Σύντομον πανηγυρικόν λογίδριον εκφωνηθέν εις την 25 Μαρτίου 1821, ... εν Αγία Λαύρα
| publisher = Τυπογραφείον και Βιβλιοπωλείον Ευσταθίου Π. Χριστοδούλου και Σας
| location = Πάτρα
| year = 1861
| pages = [http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl&do=75991.pdf&pageno=1&pagestart=1&width=840&height=595&maxpage=11&lang=el 1-20]
| url = http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl
|accessdate = 1 Νοεμβρίου 2012
}}</ref>. Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη πρωτογενής πηγή μετά τον Γάλλο ιστορικό [[Φρανσουά Πουκεβίλ]] που αναφέρει λεπτομέρειες της θρυλικής σκηνής, ενώ άλλες πηγές της εποχής αναφέρουν το γεγονός συνοπτικά (π.χ. Κανέλλος Δεληγιάννης) ενώ άλλοι, όπως ο Παλαιών Πατρών Γερμανός στα απομνημονεύματά του, δεν το αναφέρουν (βλ. [[Δοξολογία στην Αγία Λαύρα]]).
 
Σύμφωνα με το κείμενό του πανηγυρικού λόγου του το οποίο δημοσιεύθηκε με έξοδα της Μονής της Αγίας Λαύρας<ref>{{Cite book | author = Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος | title = Σύντομον πανηγυρικόν λογίδριον εκφωνηθέν εις την 25 Μαρτίου 1821, ... εν Αγία Λαύρα | publisher = Τυπογραφείον και Βιβλιοπωλείον Ευσταθίου Π. Χριστοδούλου και Σας | location = Πάτρα | year = 1861 | pages = [http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl&do=75991.pdf&pageno=1&pagestart=1&width=840&height=595&maxpage=11&lang=el 1-20] | url = http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl |accessdate = 1 Νοεμβρίου 2012}}</ref>, ήταν παρών σε δοξολογία και κήρυξη της Επανάστασης στη Μονή από τον Επίσκοπο [[Παλαιών Πατρών Γερμανός Γ΄|Παλαιών Πατρών Γερμανό]], αναφέροντας και λεπτομέρειες της τελετής, σημειώνοντας ότι έγινε λίγο μετά την μυστική συνέλευση στο Αίγιο<ref>[http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl&do=75991.pdf&pageno=4&pagestart=1&width=840&height=595&maxpage=11&lang=en Δεσποτόπουλος (1861) σελ. 4]: «... ''εν τω μέσω ευρεθείς της γλαγγής και του καπνού αυτών των ιδίων Τουρκοφάγων όπλων, των από του Ιερού λόφου αντηχησάντων και υπό τον κυματισμόν αυτής της παρά του Ιεράρχου Γερμανού υψωθείσης Σημαίας του Σταυρού, εν τη αυτή του 1821 ημέρα, μετ' άκρας θυμηδίας ανεπόλησα την εδώ πλησίον από του Μεγάλου Σπηλαίου Σωτηρίαν ενέδραν μας κατά της φοβεράς του Ιβραίμη Στρατιάς, ως και τας άλλας νικηφόρους ημών κατά του εχθρού μάχας''.» και [http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl&do=75991.pdf&pageno=6&width=840&height=595&maxpage=11&lang=en σελίδες 10-11] «...εδώ επάνω, εις τούτον τον Ιερόν λόφον εις τον οποίον ιστάμεθα, ο Αείμνηστος Ιεράρχης Γερμανός, με την αριστεράν κρατών τα πρακτικά της προ μικρού αποτελεσθείσης μυστικής εν Αιγίω συνελεύσεως, και με την δεξιάν χείραν υψόνων την Σημαίαν ταύτην του Σταρού...»</ref>.
Ο ίδιος αναφέρει ότι η [[Συνέλευση της Βοστίτσας]] έγινε στο πατρικό του σπίτι. Σημειώνεται ότι για λόγους προφυλάξεων και μυστικότητας η συνέλευση δεν γινόταν καθημερινά στο ίδιο σπίτι. Ένα από τα σπίτια όπου αυτή διεξήχθη ήταν και του [[Παναγιώτης Δεσποτόπουλος|Παναγιώτη Δεσποτόπουλου]].<ref>Μαργαρίτης Γ. Λεωνίδας, [http://leonidasmargaritis.blogspot.gr/2011/02/blog-post_16.html Σύναξη της Βοστίτσας - Απόφαση ελευθερίας. Από ομιλία στην Διακίδειο Σχολή του Λαού, 26-1-2005.]: "''Οι συνεδριάσεις εγένοντο κάθε φορά και σε διαφορετικό χώρο, γι’ αυτό και οι ιστορικοί συγγραφείς αναφέρουν ο καθένας και διαφορετικό χώρο σύγκλησης της συνέλευσης. Εκτός από το αρχοντικό του Ανδρέα Λόντου που αναφέρει ο Φραντζής πως έγινε η πρώτη συνεδρίαση, συνεδριάσεις έγιναν ακόμη στην εντός της πόλεως του Αιγίου Μονή του Αγίου Γεωργίου, και στα αρχοντικά [[Παναγιώτης Δεσποτόπουλος|Παναγιώτη Δεσποτόπουλου]], [[Αγγελής Μελετόπουλος|Αγγελή Μελετοπούλου]], και [[Λέων Μεσσηνέζης|Λέοντος Μεσηνέζη]].''"</ref><br />
Αναφέρει επίσης ότι συμμετείχε στην ενέδρα κατά του Ιμπραήμ κοντά στο Μέγα Σπήλαιο και σε άλλες μάχες.
 
ΟΑναφέρει ίδιος αναφέρειεπιπλέον ότι η ονομαζόμενη [[Συνέλευση της Βοστίτσας]] έγινε στο πατρικό του σπίτι στο Αίγιο («Βοστίτσα») στις «παραμονές της 25ης Μαρτίου»<ref>[http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/8/0/a/metadata-22-0000065.tkl&do=75991.pdf&pageno=5&width=840&height=595&maxpage=11&lang=el ΣημειώνεταιΔεσποτόπουλος ότι(1861) γιασελ. λόγους9]: προφυλάξεων«Εν καιταις μυστικότηταςφοβεραίς ηπαραμοναίς συνέλευσητης δεν25ης Μαρτίου 1821 υπό τον πέπλον του μυστικισμού της πρωτοτύπου Αχαϊκής Συνελεύσεως, την οποίαν εν τη κατά το Αίγιον Πατρική μου οικία συνεκρότουν οι εταιρισταί της Πελοποννήσου.»</ref>. Σύμφωνα με τον Λεωνίδα Μαργαρίτη, οι συνεδριάσεις γινόταν καθημερινάκάθε στοφορά ίδιοκαι σπίτισε διαφορετικό χώρο, γι’ αυτό και οι ιστορικοί συγγραφείς αναφέρουν ο καθένας και διαφορετικό χώρο σύγκλησης της συνέλευση. Ένα από τα σπίτια όπουπου αυτή διεξήχθηαναφέρονται ήταν και του [[Παναγιώτης Δεσποτόπουλος|Παναγιώτη Δεσποτόπουλου]].<ref>Μαργαρίτης Γ. Λεωνίδας, [http://leonidasmargaritis.blogspot.gr/2011/02/blog-post_16.html Σύναξη της Βοστίτσας - Απόφαση ελευθερίας. Από ομιλία στην Διακίδειο Σχολή του Λαού, 26-1-2005.]: "''Οι συνεδριάσεις εγένοντο κάθε φορά και σε διαφορετικό χώρο, γι’ αυτό και οι ιστορικοί συγγραφείς αναφέρουν ο καθένας και διαφορετικό χώρο σύγκλησης της συνέλευσης. Εκτός από το αρχοντικό του Ανδρέα Λόντου που αναφέρει ο Φραντζής πως έγινε η πρώτη συνεδρίαση, συνεδριάσεις έγιναν ακόμη στην εντός της πόλεως του Αιγίου Μονή του Αγίου Γεωργίου, και στα αρχοντικά [[Παναγιώτης Δεσποτόπουλος|Παναγιώτη Δεσποτόπουλου]], [[Αγγελής Μελετόπουλος|Αγγελή Μελετοπούλου]], και [[Λέων Μεσσηνέζης|Λέοντος Μεσηνέζη]].''"</ref><br. />
==Βιβλιογραφία==
 
==Αναφορές==
{{παραπομπές|2}}
 
101.274

επεξεργασίες