Βικιπαίδεια:Διαιτησία: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

αλλαγές σύμφωνα με το αγγλικό κείμενο όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα
(αλλαγές σύμφωνα με το αγγλικό κείμενο όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα)
[[/Index|Η διαδικασία διαιτησίας]] εντός της κοινότητας της Βικιπαίδειας υπάρχει για να επιβάλει δεσμευτικές αποφάσεις στις διαφωνίες μεταξύ μελών της κοινότητας, τις οποίες δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν ούτε η διαλογική συζήτηση της κοινότητας ούτε οι [[Βικιπαίδεια:διαχειριστές|διαχειριστές]], οι [[Βικιπαίδεια:Γραφειοκράτες|Γραφειοκράτες]] ούτε η [[Βικιπαίδεια:Διαμεσολάβηση|διαδικασία της Διαμεσολάβησης]]. Τα θέματα διαιτησίας διαχειρίζεται ομάδα έμπειρων χρηστών, η [[Βικιπαίδεια:Επιτροπή Διαιτησίας|Επιτροπή Διαιτησίας]]. Εκτός από την εξέταση διαφωνιών, η Επιτροπή χειρίζεται θέματα για τα οποία δεν ενδείκνυται δημόσια συζήτηση, όπως τα ζητήματα ιδιωτικότητας. Η επιτροπή διαθέτει σημαντική αυτονομία, προκειμένου να χειριστεί τέτοια θέματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται από την [[Βικιπαίδεια:Διατησία/Πολιτική|Πολιτική διαιτησίας]].
 
== Επιλογή και διορισμός ==
; Εκλογές
Γίνονται μία φορά τον χρόνο, τον μήνα ΧΧΧΧΧ. Οι υποψήφιοι προτείνονται συνήθως έναν μήνα νωρίτερα. Αποδεκτοί υποψήφιοι είναι συνήθως μακροχρόνια συνεισφέροντες και έμπειροι συντάκτες της Βικιπαίδειας. Εντούτοις οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ενήλικες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας διαμονής τους προκειμένου να διοριστούν.
 
== Πεδίο της Διαιτησίας ==
; Αποδοχή θεμάτων
Η επιτροπή αποδέχεται προς εξέταση περιπτώσεις σχετικές με τη συμπεριφορά χρηστών (συμπεριλαμβανομένης της ακατάλληλης συνεισφοράς), εφόσον όλα τα άλλα μέσα προσέγγισης έχουν αποτύχει. Επίσης,και λαμβάνει αποφάσεις για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με τη σύνταξητης τωνσυντακτικής λημμάτωνκοινότητας. Ωστόσο, η επιτροπή '''δεν''' προχωρεί σε διορθωτικές δηλώσεις ή αποφάσεις ως προς το τι πρέπει να αναφέρεται στα λήμματα («αποφάσεις περιεχομένου») και οι χρήστες '''δεν''' πρέπει να ζητούν από την επιτροπή να λάβει τέτοιου είδους αποφάσεις, διότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
 
Η διαιτησία είναι το τελευταίο μέσο στη διαδικασία [[Βικιπαίδεια:Επίλυση ΔιαφωνίωνΔιαφωνιών|Επίλυσης Διαφωνιών]]. Αποτελεί το έσχατο καταφύγιο, που θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν κάθε τι άλλο έχει αποτύχει ή υπάρχει σοβαρός λόγος να θεωρούμε ότι δεν θα βοηθήσει. Δοκιμάστε προηγουμένως άλλα βήματα, όπως τη συζήτηση μεταξύ των διαφωνούντων και, όπου είναι κατάλληλο, τη [[Βικιπαίδεια: Διαμεσολάβηση|διαμεσολάβηση]]. Η επιτροπή διαιτησίας ασχολείται μόνο με τις σοβαρότερες, τις πλέον επίμονες ή βαθιά ριζωμένες διαφωνίες, καθώς και με περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων, όταν κάθε άλλο λογικό μέσο έχει αποτύχει.
 
; Αίτημα για διαιτησία
 
;== Αίτημα για διαιτησία ==
Για να ζητήσετε μια διαφορά να υποβληθεί σε διαιτησία, δείτε την [[Βικιπαίδεια:Διαιτησία/Αιτήματα|σελίδα αιτημάτων για διαιτησία]].
 
Τα Αιτήματα για Διαιτησία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να παρουσιάσουν ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με προηγούμενες υποθέσεις που έχουν κλείσει. Αυτές περιλαμβάνουν διασάφηση του σκοπού και της σκεπτικού γιαμιας απόφασης, εφέσεις για κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, και αιτήματα για βελτίωση των θεραπείωνθεραπειών και των μέτρων επιβολής.
 
;== Υποθέσεις χωρίς να έχει προηγηθεί άλλη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς ==
 
Η επιτροπή διαιτησίας σε γενικές γραμμές θα αποδέχεται προς εξέταση υποθέσεις όπως οι ακόλουθες τρεις, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί άλλη επίσημη διαδικασία ή μέσο για την επίλυση της διαφοράς:
15.355

επεξεργασίες