Μοντέλο αναφοράς OSI: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων