Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Σαφές
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
(Σαφές)
Το '''ακαθάριστο εγχώριο προϊόν''' (ή '''ΑΕΠ''') (αγγλ. ''Gross Domestic Product'' - GDP) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού.
 
'''Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν''' - Α.Ε.Π. (ή ''Gross National Product'' - GNP) είναι το {{ασαφές|Προϊόν ή Εισόδημα που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας ανεξαρτήτωςόποια τηςκαι χώραςαν στηνείναι οποία το αποκτούν}}αυτή. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους. Διαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συμπεριλαμβάνει και το Εισόδημα που απέκτησαν οι κάτοικοι μιας χώρας στο εξωτερικό.
 
== Οι συνιστώσες του ΑΕΠ (GDP) ==
Ανώνυμος χρήστης