Εκλάμψεις ακτίνων γ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων