Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Φόρος προστιθέμενης αξίας»

* Η [[ΚΒΣ|παράδοση αγαθών]] και η [[παροχή υπηρεσιών]], εφόσον πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στο ''εσωτερικό της χώρας'' από [[Φόρος Προστιθέμενης Αξίας#Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα|υποκείμενο στο φόρο]] ''που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα''.
* Η [[εισαγωγή αγαθών]] στο εσωτερικό της χώρας.
* Η [[ενδοκοινοτική απόκτηση]] αγαθών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο , ο οποίος ''ενεργεί με αυτή την ιδιότητα'', ή από [[Φόρος Προστιθέμενης Αξίας#Μη Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα|μη υποκείμενο στο φόρο]] [[νομικό πρόσωπο]], όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στο φόρο, εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και ενεργεί με αυτή την ιδιότητα και [[Φόρος Προστιθέμενης Αξίας#Απαλλασσόμενα από το Φόρο Πρόσωπα|δεν απαλλάσσεται από το φόρο]] λόγω ύψους πραγματοποιηθέντος ετήσιου [[κύκλος εργασιών|κύκλου εργασιών]], σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του, ούτε υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 45 του ''άρθρου 13'' του [[Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας|Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας]]. Οι διατάξεις αυτές αναφέρουν πως σε περίπτωση παράδοσης αγαθών μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, ως τόπος παράδοσης θεωρείται ο τόπος όπου γίνεται η εγκατάσταση ή η συναρμολόγηση. Επιπλέον, η παράδοση αγαθών θεωρείται πως πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του από άλλο κράτος-μέλος στο εσωτερικό της σώρας και πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
** η παράδοση των αγαθών γίνεται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, που καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ή προς οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και
** δεν πρόκειται για καινούργια μεταφορικά μέσα, ούτε για αγαθά που παραδίδονται μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του.
Ανώνυμος χρήστης