Κατωιταλική διάλεκτος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

=== Α. Φωνολογικά χαρακτηριστικά ===
 
# Διατήρηση της προφοράς των αρχαίων '''διπλών συμφώνων''' (λ.χ. ''κόσ-συφο, λύσ-σα, άd-dο'' (άλλος), ''gράμ-μα, άρ-ρουστο'') και αναλογική ανάπτυξη διπλών συμφώνων σε άλλες θέσεις (λ.χ. ''πίν-νω, τόσ-σο, μύτ-τη'').flapflap
:'''Σημείωση''': Το διπλό ''-λλ-'' έχει τραπεί σε ανακεκαμμένο διπλό ''-dd-'' (λ.χ. ''φύd-dο'' «φύλλο», ''χαμηd-dό'' «χαμηλός», ''jαd-dέω'' «διαλέγω», ''ποd-dύ'' «πολύς»).
# '''[[Ουράνωση]]''' και '''[[τσιτακισμός]]''' τού ''-κ-'' (και του ''-ξ-'') προ των φωνηέντων /e/ και /i/, δηλαδή τροπή σε [ts] / [tš] ή παχύ [š], ανάλογα με το ιδίωμα (λ.χ. ''š-šύddo'' «σκύλος», ''š-šύλο'' «ξύλο», ''έτσου'' «έξω», ''άτσυν-νο'' «έξυπνος», ''φατσή'' «φακή», ''τšαιρό'' «καιρός»).
Ανώνυμος χρήστης