Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

| 24 Ιουλίου 2013
| 26 Ιουλίου 2013
| $132,556,852
| $282,271,394
| $414,828,246
|-
|colspan=3 align="center"|Συνολικά
Ανώνυμος χρήστης