Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αριθμητική ανάλυση»

→‎Παρεμβολή, παρέκταση, και παλινδρόμηση: διορθώθηκε η απόδοση του όρου "function" σε "συνάρτηση" αντί "λειτουργία", και "value" σε "τιμή" αντί "αξί...
(→‎Παρεμβολή, παρέκταση, και παλινδρόμηση: διορθώθηκε η απόδοση του όρου "function" σε "συνάρτηση" αντί "λειτουργία", και "value" σε "τιμή" αντί "αξί...)
===Παρεμβολή, παρέκταση, και παλινδρόμηση===
 
Η παρεμβολή επιλύει το ακόλουθο πρόβλημα: δεδομένης της αξίαςτιμής κάποιωνκάποιας άγνωστωνάγνωστης λειτουργιώνσυνάρτησης σε ορισμένα σημεία,Τι αξίατι τιμή έχει η λειτουργίασυνάρτηση αυτή σε κάποιο άλλο σημείο μεταξύ των δεδομένων σημείων?
 
Η παρέκταση είναι πολύ όμοια με την παρεμβολή, με εξαίρεση ότι τώρα θέλουμε να βρούμε την αξία της άγνωστης λειτουργίαςσυνάρτησης σε ένα σημείο που είναι έξω από τα δεδομένα σημεία.
 
Η παλινδρόμηση είναι επίσης παρόμοια, αλλά λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα δεδομένα δεν είναι ακριβή. Λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα σημεία, και μια μέτρηση της αξίαςτιμής κάποιας λειτουργίαςσυνάρτησης σε αυτά τα σημεία (με σφάλμα), θέλουμε να προσδιορίσουμε την άγνωστη λειτουργίασυνάρτηση. Η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
είναι ένας δημοφιλής τρόπος για να επιτευχθεί αυτό.
 
Ανώνυμος χρήστης