Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Γεωγραφικό στίγμα»

(Δεν πρέπει να λησμονείται ότι τα πλάτη του αυτού ημισφαιρίου Β ή Ν είναι ομώνυμα, όπως επίσης και τα μήκη του αυτού ημισφαιρίου Α ή Δ σε αντίθεση που είναι ετερώνυμα)
 
*<u>Διαφορά πλάτους (Δφ) - difference of latitude (D lat.)</u> δύο τόπων: είναι '''τόξο μεσημβρινού''' που περιλαμβάνεται μεταξύ των παραλλήλων των τόπων αυτών. Μετά από τη προηγούμενη υπενθύμιση ΄συνάγεται ο απλούς τύπος της διαφοράς πλάτους '''Δφ = φ ± φ'''' (όπου φ φ' τα γεωγραφικά πλάτη και '''+''' αν είναι ετερώνυμα, '''~''' αν είναι ομώνυμα) μετρούμενο σε μοίρες πρώτα και δεύτερα. Η διαφορά πλάτους λαμβάνει ονομασία βορεία ή νοτία ανάλογα με τη πλεύση που θα ακολουθήσει το πλοίο από το τόπο απόπλου.
 
*<u>Διαφορά μήκους (Δλ) - difference of longitude (D long.)</u> δύο τόπων: είναι '''τόξο ισημερινού''', μικρότερο των 180°, που περιλαμβάνεται μεταξύ των μεσημβρινών των τόπων αυτών. Μετά από τη προηγούμενη υπενθύμιση ΄συνάγεται ο απλούς τύπος της διαφοράς μήκους '''Δλ = λ ± λ'''' (όπου λ λ' τα γεωγραφικά μήκη των δύο τόπων και '''+''' αν είναι ετερώνυμα, '''~''' αν είναι ομώνυμα) μετρούμενο σε μοίρες πρώτα και δεύτερα. Προσοχή αν σε ετερώνυμα μήκη λ + λ' > 180° τότε Δλ = 360° ~ (λ+λ'). Η διαφορά μήκους λαμβάνει ονομασία ανατολική ή δυτική ανάλογα με τη πλεύση που θα ακολουθήσει το πλοίο από το τόπο απόπλου.
Ανώνυμος χρήστης