Θεωρία υπολογισιμότητας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
κοινοτήτων, ωστόσο δεν μπορούν να διαχωριστούν εντελώς. Για παράδειγμα η παραμετρική πολυπλοκότητα, εφευρέθηκε από τον θεωρητικό της πολυπλοκότητας, Michael Fellows και τον θεωρητικό της αναδρομής Rod Downey.
 
# Πίνακας περιεχομένων
# 1 Υπολογίσιμα και μη σύνολα<br/ >
# 2 Αναδιαρθρωτική Υπολογισιμότητα<br/ >
# 3 Πεδία Έρευνας
# 3.1 Σχετική υπολογίστικότητα και βαθμοί Turing
# 3.2 Άλλες Αναγωγισιμότητες
# 3.3 Το Θεώρημα του Rice και η Αριθμητική Ιεραρχία
# 3.4 Αντίστροφα Μαθηματικά
# 3.5 Αριθμήσεις
# 3.6 Η μέθοδος της Προτεραιότητας
# 3.7 Το δικτυωτό των Αναδρομικά Αριθμήσιμων Συνόλων
# 3.8 Προβλήματα Αυτομορφισμού
# 3.9 Πολυπλοκότητα του Kolmogorov
# 3.10 Υπολογισμός Συχνότητας
# 3.11 Επαγωγικά Συμπεράσματα
# 3.12 Γενικεύσεις της υπολογισιμότητας Turing
# 3.13 Συνεχής θεωρία υπολογισιμότητας
# 4 Σχέσεις μεταξύ Προσδιορισιμότητας και Υπολογισιμότητας
# 5 Όνομα του υποκειμένου
# 6 Επαγγελματικές οργανώσεις
28

επεξεργασίες