Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Η αιμοσφαιρίνη, το κύριο μόριο-μεταφορέας οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια, μεταφέρει και Ο<sub>2</sub> και CO<sub>2</sub>. Ωστόσο, το CO<sub>2</sub> δεσμεύεται στο μόριο της αιμοσφαιρίνης σε διαφορετικό μέρος από το Ο<sub>2</sub>. Όταν η δέσμευση του Ο<sub>2</sub> είναι αυξημένη, ελαττώνεται η ποσότητα του CO<sub>2</sub> που δεσμεύεται στην αιμοσφαιρίνη και αντιστρόφως εξαιτίας του [[αλλοστερικό φαινόμενο|αλλοστερικού φαινομένου]]. Το CO<sub>2</sub> απομακρύνεται από το ανθρώπινο σώμα με τον εξής μηχανισμό : Η [[γλυκόζη]] οξειδώνεται στα κύτταρα σύμφωνα με το σχήμα : C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> + 6O<sub>2</sub> ⇄ 6CO<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O + Ενέργεια. Το παραγόμενο CO<sub>2</sub> διαλύεται στο νερό και δίνει ανθρακικό οξύ : CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O ⇄ H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Το οξύ σύντομα διαχέεται έξω από τα τριχοειδή αγγεία και όταν φθάσει στο αίμα εξουδετερώνεται εν μέρει από το ανθρακικό νάτριο, που υπάρχει εκεί : Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ⇄ 2NaHCO<sub>3</sub> (Ι).<br />
Στους πνεύμονες η αντίδραση γίνεται αντίστροφα. Το H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> διαχέεται στις κυψελίδες και διασπάται σε νερό και CO<sub>2</sub>, το οποίο εμπνέεται. Η απομάκρυνση όμως μιας ποσότητας H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, μετατοπίζει την ισορροπία (Ι) προς τα αριστερά με συνέπεια να διασπάται νέα ποσότητα NaHCO<sub>3</sub> προς Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> και H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> και η διαδικασία συνεχίζεται.
Συνήθως ο αέρας της εκπνοής περιέχει 4 % έως 5 % περισσότερο CO<sub>2</sub> και 4 % έως 5 % λιγότερο Ο<sub>2</sub> από τον αέρα της εισπνοής. Η αναπνοή ενός ανθρώπου παράγει περίπου 1 Kg CO<sub>2</sub> κάθε μέρα.
 
== Σημειώσεις ==
94

επεξεργασίες