Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Πρότυπο:Cite book»

made change per talk request
imported>Steve Smith
(delinking dates)
(made change per talk request)
{{Citation/core
<includeonly><cite class="book" style="font-style:normal" {{
|Citation class=book
#if: {{{ref|}}}
|Surname1 = {{{last|{{{surname|{{{last1|{{{surname1|{{{author1|{{{author|{{{authors|{{{author|}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
|{{#ifeq:{{{ref}}}|none||id="{{{ref}}}"}}
|Surname2 = {{#if:{last2|{{last{surname2|}}} {{{author2| {{#if:{coauthor|{{{yearcoauthors|}}} | id="Reference-{{{last}}}-{{{year}}}" }} }}}}
|Surname3 = {{{last3|{{{surname3|{{{author3|}}}}}}}}}
}}>{{
#if:|Surname4 = {{{authorlast4|}}}{{{lastsurname4|{{{author4|}}}}}}}}}
|Surname5 = {{{last5|{{{surname5|{{{author5|}}}}}}}}}
| {{
|Surname6 = {{{last6|{{{surname6|{{{author6|}}}}}}}}}
#if: {{{authorlink|}}}
|Surname7 = {{{last7|{{{surname7|{{{author7|}}}}}}}}}
| [[{{{authorlink}}}|{{
|Surname8 = {{{last8|{{{surname8|{{{author8|}}}}}}}}}
#if: {{{last|}}}
|Surname9 |= {{{last}}}last9|{{ #if: {surname9|{{first{author9|}}} | , {{{first}}} }}}
|Given1 = {{{first1|{{{given1|{{{first|{{{given|}}}}}}}}}}}}
| {{{author}}}
|Given2 = {{{first2|{{{given2|}}}}}}
}}]]
|Given3 = {{{first3|{{{given3|}}}}}}
| {{
|Given4 = #if: {{{lastfirst4|{{{given4|}}}}}}
|Given5 |= {{{last}}}first5|{{ #if: {{{firstgiven5|}}} | , {{{first}}} }}
|Given6 = {{{first6| {{{authorgiven6|}}}}}}
|Given7 = {{{first7|{{{given7|}}}}}}
}}
|Given8 = {{{first8|{{{given8|}}}}}}
}}
|Given9 = {{{first9|{{{given9|}}}}}}
}}{{
#if:|Authorlink1 = {{{author-link|}}}{{{lastauthor1-link|{{{authorlink|{{{authorlink1|}}}}}}}}}}}}
|Authorlink2 = {{{author2-link|{{{authorlink2|}}}}}}
| {{ #if: {{{coauthors|}}} | <nowiki>;</nowiki>&#32;{{{coauthors}}} }}
|Authorlink3 = {{{author3-link|{{{authorlink3|}}}}}}
}}{{
|Authorlink4 = {{{author4-link|{{{authorlink4|}}}}}}
#if: {{{origdate|}}}
|Authorlink5 = {{{author5-link|{{{authorlink5|}}}}}}
| &#32;<nowiki>[</nowiki>{{{origdate}}}]
|Authorlink6 = {{{author6-link|{{{authorlink6|}}}}}}
| {{
|Authorlink7 = {{{author7-link|{{{authorlink7|}}}}}}
#if: {{{origyear|}}}
|Authorlink8 = {{{author8-link|{{{authorlink8|}}}}}}
| {{
|Authorlink9 = {{{author9-link|{{{authorlink9|}}}}}}
#if: {{{origmonth|}}}
|Year={{{year|{{ <!-- attempt to derive year from date, if possible -->
| &#32;<nowiki>[</nowiki>{{{origmonth}}} {{{origyear}}}]
| & #32;<nowiki>[</nowiki>if: {{{origyeardate|}}}]
}} |{{
#iferror:{{#time:Y|{{{date|}}} }}
}}
|{{#iferror:{{#time:Y|{{{publication-date|einval}}} }}||{{#time:Y|{{{publication-date|}}} }}}}
}}{{
|{{#iftime: Y|{{{date|}}} }}
}}
| &#32;({{#ifeq:{{#time:Y-m-d|{{{date}}}}}|{{{date}}}|{{{date}}}|{{#ifeq:{{#time:Y-m-d|{{{date}}}}}|1970-01-01|{{{date}}}|{{{date}}}}}}}) | {{
|{{{publication-date|}}} <!-- last resort -->
#if: {{{year|}}}
| {{ }}
#if: {{{month| }}}
|Date = {{#if:{{{date|}}}|{{{date}}}|{{{day|}}} &#32;({{{month|}}} {{{year|{{{publication-date|}}}}}}}})
| &#32;(Title={{{yeartitle|}}})
|URL={{{url|}}}
|Series={{{series|}}}
}}
}}{{ #if: {{{author|}}}Volume = {{{lastvolume|}}} | .
|Issue = {{{issue|{{{number|}}}}}}
}}{{
#if:|At = {{{chapter|}}}
#if: {{{journal|{{{periodical|{{{newspaper|{{{magazine|}}}}}}}}}}}}
| &#32;"{{
#if: |{{{pages|{{{page|{{{chapterurlat|}}}}}}}}}
|{{
| [{{{chapterurl}}} {{{chapter}}}]
| #if: {{{chapterpage|}}}
|{{#if:{{{nopp|}}}||p. }}{{{page}}}
}}",}}{{
|{{
#if: {{{editor|}}}
| & #32;inif: {{{editorpages|}}}:
|{{#if:{{{nopp|}}}||pp. }}{{{pages}}}
}} <i>{{
#if: {{{url|}}} | [{{{url}}} {{{title}}}] | {{{titleat|}}}
}}
}}</i>{{
}}
#if: {{{format|}}} | &#32;({{{format}}})
}}
}}{{
|IncludedWorkTitle = {{{chapter|{{{contribution|}}}}}}
#if: {{{others|}}} | , {{{others}}}
|IncludedWorkURL = {{{chapter-url|{{{chapterurl|{{{contribution-url|}}}}}}}}}
}}{{
#if: {{{edition|}}}Edition | ,= {{{edition|}}}
|Place = {{{place|{{{location|}}}}}}
}}{{
|PublicationPlace = {{{publication-place|{{{place|{{{location|}}}}}}}}}
#if: {{{series|}}} | , {{{series}}}
|Publisher = {{{publisher|}}}
}}{{
|PublicationDate = {{{publication-date|}}}
#if: {{{volume|{{{number|}}}}}} | &#32;'''{{{volume|{{{number}}}}}}'''
|EditorSurname1 = {{{editor-last|{{{editor-surname|{{{editor1-last|{{{editor1-surname|{{{editor|{{{editors|}}}}}}}}}}}}}}}}}}
}}{{
|EditorSurname2 = {{{editor2-last|{{{editor2-surname|}}}}}}
#if: {{{language|}}} | &#32;(in {{{language}}})
|EditorSurname3 = {{{editor3-last|{{{editor3-surname|}}}}}}
}}{{
|EditorSurname4 = {{{editor4-last|{{{editor4-surname|}}}}}}
#if: {{{publisher|}}}
|EditorGiven1 = {{{editor-first|{{{editor-given|{{{editor1-first|{{{editor1-given|}}}}}}}}}}}}
| {{#if: {{{format|}}}{{{others|}}}{{{edition|}}} | ,&#32; | .&#32; }}{{
|EditorGiven2={{{editor2-first|{{{editor2-given|}}}}}}
#if: {{{location|}}}
|EditorGiven3={{{editor3-first|{{{editor3-given|}}}}}}
| {{{location}}}:&#32;
|EditorGiven4={{{editor4-first|{{{editor4-given|}}}}}}
}}{{{publisher}}}
|Editorlink1={{{editor-link|{{{editor1-link|}}}}}}
}}{{
|Editorlink2={{{editor2-link|}}}
#if: {{{pages|{{{page|}}}}}} | ,&#32;{{{pages|{{{page}}}}}}
|Editorlink3={{{editor3-link|}}}
}}{{
|Editorlink4={{{editor4-link|}}}
#if: {{{doi|}}} | . [[Digital object identifier|doi]]:[http://dx.doi.org/{{{doi|{{{doilabel|}}}}}} {{{doi}}}]
|language = {{{language|{{{in|}}}}}}
}}{{
#if: {{{id|}}}format | .= {{{idformat|}}}
|ID={{{id|{{{ID|}}}}}}
}}{{
#if: |ISBN={{{isbn|}}} | . ISBN {{{isbnISBN|}}}}}}
|OCLC={{{oclc|{{{OCLC|}}}}}}
}}{{
|Bibcode={{{bibcode|}}}
#if: {{{oclc|}}} | . [[Online Computer Library Center|OCLC]] [http://worldcat.org/oclc/{{urlencode:{{{oclc}}}}} {{{oclc}}}]
|DOI={{{doi|{{{DOI|}}}}}}
}}{{
|DoiBroken={{{doi_brokendate|}}}
#if: {{{url|}}}{{{chapterurl|}}} | {{
#if: |AccessDate={{{access-date|{{{accessdate|}}} | }}}
|laysummary = {{{laysummary|}}}
<span class="reference-accessdate">. Retrieved on {{{accessdate}}}</span>
|quote = {{{quote|}}}
|laydate #if:= {{{accessyearlaydate|}}}
|Ref={{{ref|}}}
| <span class="reference-accessdate">. Retrieved {{
|Sep = #if: {{{accessmonthseparator|{{{seperator|.}}}}}}
|PS on= {{{accessmonth}}} {{{accessyearpostscript|.}}}
|amp during= {{{accessyearlastauthoramp|}}}
}}</spannoinclude>}}
{{pp-template|small=yes}}
}}
{{documentation}}
}}.{{ #if: {{{quote|}}} | &nbsp;"{{{quote}}}"
</noinclude>
}}</cite><!--
 
This is a COinS tag (http://ocoins.info), which allows automated tools to parse the citation information:
--><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004<!--
-->&rft_val_fmt={{urlencode:info:ofi/fmt:kev:mtx:book}}<!-- Field descriptions: http://www.openurl.info/registry/docs/mtx/info:ofi/fmt:kev:mtx:book
-->&rft.genre=book<!-- book: a publication that is complete in one part or a designated finite number of parts, often identified with an ISBN. (genre could also be bookitem, conference, proceeding, report, document, or unknown)
-->&rft.btitle={{urlencode:{{{title|}}}}}<!-- The title of the book. This can also be expressed as title, for compatibility with version 0.1. "moby dick or the white whale"
-->{{#if: {{{chapter|}}} | &rft.atitle={{urlencode:{{{chapter}}}}} }}<!-- Chapter title. Chapter title is included if it is a distinct title, e.g. "The Push Westward."
-->{{#if: {{{last|}}} | &rft.aulast={{urlencode:{{{last}}}}} }}<!-- First author's family name. This may be more than one word ... e.g. Smith, Fred James is recorded as "aulast=smith"
-->{{#if: {{{first|}}} | &rft.aufirst={{urlencode:{{{first}}}}} }}<!-- First author's given name or names or initials. This data element may contain multiple words and punctuation, e.g. "Fred F", "Fred James"
-->{{#if: {{{author|}}} | &rft.au={{urlencode:{{{author}}}}} }}<!-- This data element contains the full name of a single author, e.g. "Smith, Fred M", "Harry S. Truman".
-->{{#if: {{{date|}}} <!--
--> | &rft.date={{urlencode:{{{date}}}}} <!-- Date of publication. ISO 8601 is allowed and preferred by us, although
--> | {{#if: {{{year|}}} | &rft.date={{urlencode:{{{year}}}}} }} }}<!-- "Book dates are assumed to be a single year."
-->{{#if: {{{edition|}}} | &rft.edition={{urlencode:{{{edition}}}}} }}<!-- Statement of the edition of the book. This will usually be a phrase, with or without numbers, but may be a single number, e.g. "First edition", "4th ed."
-->{{#if: {{{publisher|}}} | &rft.pub={{urlencode:{{{publisher}}}}} }}<!-- Publisher name. "Harper and Row"
-->{{#if: {{{location|}}} | &rft.place={{urlencode:{{{location}}}}} }}<!-- Place of publication. "New York"
-->{{#if: {{{pages|{{{page|}}}}}} | &rft.pages={{urlencode:{{{pages|{{{page}}}}}}}} }}<!-- Start and end pages for parts of a book, e.g. "124-147" ... This data element includes the OpenURL 0.1 definition of "pages".
-->{{#if: {{{series|}}} | &rft.series={{urlencode:{{{series}}}}} }}<!-- The title of a series in which the book or document was issued. There may also be an ISSN associated with the series.
-->{{#if: {{{isbn|}}} | &rft.isbn={{{isbn}}} }}<!-- International Standard Book Number (ISBN) ... i.e. "057117678X" but it may contain hyphens, e.g. "1-878067-73-7"
-->{{#if: {{{oclc|}}} | &rft_id=info:oclcnum/{{{oclc}}} }}<!--
-->{{#if: {{{doi|}}} | &rft_id=info:doi/{{urlencode:{{{doi}}}}} }}<!--
-->{{#if: {{{url|}}} | &rft_id={{urlencode:{{{url}}}}} }}<!--
-->"><span style="display: none;">&nbsp;</span></span></includeonly><noinclude>{{pp-template|small=yes}}{{documentation}}</noinclude>
0

επεξεργασίες