Ιαματικές πηγές: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
(προσθήκη θεσμικού πλαισίου)
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
== Νομικό Πλαίσιο ==
'''Οι ιαματικοί φυσικοί πόροι''' ανήκουν κατά κυριότητα στον'''  Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ('''Ε.Ο.Τ.)''' ανεξαρτήτως της κυριότητας του εδάφους επί του οποίου εμφανίζονται, αντλούνται ή αξιοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν αυτοί ευρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας '''οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, ενώ η χρήση και η εκμετάλλευση ανήκει στον Ε.Ο.Τ.'''.Δεν θίγονται ιδιωτικά δικαιώματα κυριότητας επί αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών που υφίσταντο κατά την 1.1.1920 σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2188/1920. Το δικαίωμα κυριότητας ιδιωτών επίιαματικών πηγών ασκείται εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας<ref>{{Cite web|url = http://www.oryktosploutos.net/2015/05/blog-post_14.html#.VVWQ-vntlBc|title = Το θεσμικό πλαίσο για τις ιαματικές πηγές|date = |accessdate = |website = |publisher = |last = |first = }}</ref>. Σε περίπτωση λύσεως του Ε.Ο.Τ. ή καταργήσεως του δημόσιου χαρακτήρα του, η κυριότητα των ιαματικών φυσικών πόρων περιέρχεται στο Δημόσιο.Στον Ε.Ο.Τ. τηρείται Γενικό Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις αναγνώρισης με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.
Δεν θίγονται ιδιωτικά δικαιώματα κυριότητας επί αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών που υφίσταντο κατά την 1.1.1920 σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2188/1920. Το δικαίωμα κυριότητας ιδιωτών επίιαματικών πηγών ασκείται εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας<ref>{{Cite web|url = http://www.oryktosploutos.net/2015/05/blog-post_14.html#.VVWQ-vntlBc|title = Το θεσμικό πλαίσο για τις ιαματικές πηγές|date = |accessdate = |website = |publisher = |last = |first = }}</ref>.
Σε περίπτωση λύσεως του Ε.Ο.Τ. ή καταργήσεως του δημόσιου χαρακτήρα του, η κυριότητα των ιαματικών φυσικών πόρων περιέρχεται στο Δημόσιο.Στον Ε.Ο.Τ. τηρείται '''Γενικό Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων''', στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις αναγνώρισης με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.
 
'''Η διαχείριση''' των ιαματικών φυσικών πόρων ανήκει επίσης στον Ε.Ο.Τ.. Η διαδικασία και οι όροι ανάθεσης της διαχείρισης των ιαματικών φυσικών πόρων σε τρίτους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.
 
Η αναγνώριση φυσικών πόρων ως ιαματικών '''αίρεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:''' α) όταν μεταβληθούν τα φυσικά ή χημικά ή βιολογικά ή άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού πόρου με αποτέλεσμα να εκλείψουν οι αναγνωρισμένες ιαματικές ιδιότητές του.
β) όταν λόγω ρυπάνσεως του υδροφόρου ορίζοντα ή της περιοχής στην οποία αναβλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος εκλείψουν οι ιαματικές ιδιότητες ή αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά του ιαματικού φυσικού πόρου ή δεν διασφαλίζεται πλέον η δημόσια υγεία.
 
== Σχετικά Λήμματα ==
 
{{επέκταση}}
 
== Παραπομπές ==
[[Κατηγορία:Τουρισμός]]
[[Κατηγορία:Γεωλογία]]
Ανώνυμος χρήστης