Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Δήμος Πειραιά»

*[[Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας]]
 
= Διάρθρωση ΥπηρεσιώνΥπηρεσιώνΥπηρεσιών του Δήμου =
Οι υπηρεσίες του Δήμου καθορίζονται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
 
# Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
# Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης
14. # Διεύθυνση Οδοποιίας-Αποχέτευσης
 
15. # Διεύθυνση Καθαριότητας και -Ανακύκλωσης
{|
16. # Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
|'''Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία εκτός Γενικών Διευθύνσεων, που υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο και το Γενικό Γραμματέα και ειδικότερα:'''
17. # Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων
 
18. # Διεύθυνση Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού
1. Γραφείο Δημάρχου
19. # Διεύθυνση Πληροφορικής
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
20. # Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου
3. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
4. Γραφεία Αντιδημάρχων 
5. Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης
6. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας
7. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
8. Γραφεία Δημοτικών Παρατάξεων
9. Νομική Υπηρεσία
 
 
'''Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από τις κάτωθι Διευθύνσεις:'''
 
1. Διεύθυνση Διοίκησης
2. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης
3. Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης
4. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
5. Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών 
6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Διεύθυνση  Προσόδων και Εμπορίου
8. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
9. Διεύθυνση Παιδείας και Δια βίου Μάθησης
10. Διεύθυνση Πολιτισμού
11.Διεύθυνση Επικοινωνίας - Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης 
 
'''Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος αποτελούμενη από τις κάτωθι Διευθύνσεις:'''
 
12. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
13. Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης
14. Διεύθυνση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
15. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
16. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
17. Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων
18. Διεύθυνση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού
19. Διεύθυνση Πληροφορικής
20. Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου
|}
 
= Αλλά Στοιχεία =
122

επεξεργασίες