Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ»

| colspan="5" | '''Περιγραφή:'''Στο σχέδιο απεικονίζονται δύο οικογένειες οι οποίες, σε συμβολικό επίπεδο, αγκαλιάζουν την οικουμένη. Στο επάνω μέρος αναγράφεται το έτος έκδοσης: «2015». Στην αριστερή πλευρά αναγράφονται το όνομα και το επώνυμο του καλλιτέχνη: «C. Principe». Στον βραχίονα ενός από τα μέλη της απεικονιζόμενης οικογένειας, στη δεξιά πλευρά, εμφαίνεται το σήμα του νομισματοκοπείου: «R». Στο περίγραμμα του σχεδίου αναγράφονται τα εξής: «VIII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE» (8η παγκόσμια σύνοδος των οικογενειών), από τα αριστερά προς τα δεξιά σε ημικύκλιο, και «CITTÀ DEL VATICANO» στο ακρότατο κάτω μέρος.
Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται οι 12 αστέρες της ευρωπαϊκής σημαίας.<ref>{{cite journal | title = OJ 2015/C 255/02 | journal = Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | date = 4 Αυγούστου 2015| url = http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_255_R_0002&from=EN}}</ref>
|-
| style="width:160px;" rowspan="2"|
| style="width:20%;"| {{FIN}}
| style="width:40%;"|Η 150η επέτειος από τη γέννηση του καλλιτέχνη Akseli Gallen-Kallela
| style="width:20%;"| 500.000
| style="width:20%;"| 22 Οκτωβρίου 2015
|-
| colspan="5" | '''Περιγραφή:''' Στην κορυφή του σχεδίου υπάρχει ένας κύκνος της Τουονέλα που κολυμπάει. Το νερό κάτω από τον κύκνο κυματίζει από το κατερχόμενο πνεύμα. Η ένδειξη της εκδίδουσας χώρας «FI» βρίσκεται στο δεξί άκρο της γραμμής του ορίζοντα. Στο κάτω μέρος του σχεδίου υπάρχει η παλέτα του καλλιτέχνη με το έτος γέννησης του Gallen-Kallela «1865» και το έτος έκδοσης «2015». Δίπλα στην παλέτα βρίσκεται το σήμα του νομισματοκοπείου. Το όνομα του καλλιτέχνη «AKSELI GALLEN KALLELA» είναι πάνω στον δακτύλιο του κέρματος, κάτω από τη γραμμή του ορίζοντα.
*[[Φινλανδία]]Στον Δεύτεροεξωτερικό αναμνηστικόδακτύλιο 2ευροτου μεκέρματος θέμααπεικονίζονται τα 15012 χρόνια από τη γέννηση τουαστέρια ζωγράφουτης Akseliευρωπαϊκής Gallen-Kallelaσημαίας.<ref>{{cite journal | title = OJ 2015/C 293/03 | journal = Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | date = 5 Σεπτεμβρίου 2015| url = http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_293_R_0003&from=EN}}</ref>
|}
</center>
*[[Σλοβακία]] αναμνηστικό 2ευρο για τη συμπλήρωση 200 ετών από τη γέννηση του φιλολόγου Λιουντοβίτ Στουρ.<ref>{{cite journal | title = OJ 2015/C 241/04 | journal = Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | date = 23 Ιουλίου 2015| url = http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_241_R_0003&from=EN}}</ref>
*[[Σλοβενία]] αναμνηστικό 2ευρο για τη συμπλήρωση 2000 ετών από την ίδρυση της Αιμόνας (σημερινή [[Λουμπλιάνα]]).<ref>{{cite journal | title = OJ 2014/C 410/05 | journal = Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | date = 22 Νοεμβρίου 2014 | url = http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_410_R_0005&from=EN}}</ref>
*[[Φινλανδία]] Δεύτερο αναμνηστικό 2ευρο με θέμα τα 150 χρόνια από τη γέννηση του ζωγράφου Akseli Gallen-Kallela.<ref>{{cite journal | title = OJ 2015/C 293/03 | journal = Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | date = 5 Σεπτεμβρίου 2015| url = http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_293_R_0003&from=EN}}</ref>
 
===2016===
Ανώνυμος χρήστης