Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Ελλάδα)»

Βρίσκεται σε παραλιακή τοποθεσία 700μ βόρεια της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου και λειτουργεί από το 1975 σαν σχολή Πλοιάρχων.Παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.
 
== Μαθήματα ανά εξάμηνο ==
== ΑΠΟΕΛ ==
[https://docs.google.com/file/d/0ByPbFCTzVlgsU0JJQ1BBV1hwWms/edit Τα μαθήματα που διδάσκονται στους σπουδαστές είναι με βάση την STCW1978 (Τροποποιήσεις έτους 2010, Manila). Σε κάθε εξάμηνο πρέπει να έχουν συμπληρωθεί 450 ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων].
Και στις Σχολές Πλοιάρχων αλλά και στις Σχολές Μηχανικών μεγάλη σημασία δίδεται στο μάθημα των Αγγλικών. Θεωρείται το πιο σημαντικό λόγω ότι το ναυτικό επάγγελμα είναι παγκόσμιας φύσεως και οι ναυτικοί έχουν επαφές με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Είναι επίσης βασική προϋπόθεση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για την απόκτηση οποιουδήποτε διπλώματος αξιωματικού πλοίου εμπορικής ναυτιλίας. Πέρα από τα αγγλικά στις σχολές οι σπουδαστές παρακολουθούν και άλλα μαθήματα θεωρητικής αλλά και εργαστηριακής φύσεως. Τα μαθήματα θεωρητικής φύσεως στις Σχολές Πλοιάρχων είναι [[Ναυτιλία]], [[Μαθηματικά]], [[Φυσική]], [[Μετεωρολογία]], Ανθρώπινες Σχέσεις στην Κοινωνία του Πλοίου, Ναυτικές Μηχανές, [[Πληροφορική]], Αγγλικά, Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου, Αλληλογραφία. Πρόσφατα στο Α' Εξάμηνο προστέθηκε το Μάθημα της Ναυτικής [[Γεωγραφία]]ς που θεωρείται αρκετά σημαντικό. Τα εργαστήρια που παρακολουθούν οι σπουδαστές της Σχολής Πλοιάρχων είναι Ναυτιλία, Ευστάθεια, Διεθνείς Κανονισμοί, Επικοινωνίες, [[Ναυτικό Δίκαιο]], Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα, Υποτύπωση - ARPA και Ναυτική Τέχνη που στο εργαστήριο οι σπουδαστές μαθαίνουν να κάνουν ναυτικούς κόμπους και άλλα δεσίματα.<br />
 
Στις Σχολές Μηχανικών τα θεωρητικά μαθήματα είναι παρόμοια με την Σχολή Πλοιάρχων βέβαια με διαφορετική ύλη διαμορφωμένη στα μέτρα των Μηχανικών για τις ανάγκες του επαγγέλματος. Αυτά είναι Μαθηματικά, Φυσική, [[Χημεία]], Πληροφορική, Ανθρώπινες σχέσεις στην Κοινωνία του Πλοίου, Αγγλικά. Και στον εργαστηριακό τομέα οι Σχολές Μηχανικών έχουν μαθήματα όπως [[Θερμοδυναμική]], Αντοχή Υλικών, [[Μηχανές Εσωτερικής Καύσης]], Ναυτικές Μηχανές και Βοηθητικά Μηχανήματα πλοίου, Ηλεκτρικές Μηχανές και Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου.
=== Μαθήματα Πλοιάρχων ===
 
==== Α' Εξάμηνο ====
* Μαθηματικά Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Φυσική Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ναυτικά Αγγλικά Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ναυτική Τέχνη Ι , Φανοί και Σχήματα (7 ώρες/εβδομαδιαίως), (5 Θεωρία, 2 Εφαρμογές)
* Ναυτιλία Ι (6 ώρες/εβδομαδιαίως), (4 Θεωρία, 2 Εφαρμογές)
* Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
* Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
 
==== Β' Εξάμηνο ====
* Μαθηματικά ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Φυσική ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως), (2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Εφαρμογές)
* Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ναυτική Τέχνη ΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ναυτιλία ΙΙ (7 ώρες/εβδομαδιαίως), (4 ώρες Θεωρία, 3 ώρες Εφαρμογές)
* Ναυτικές Επικοινωνίες Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως), (1 ώρα Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
* Μετεωρολογία Ι (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ναυπηγία - Σχέδιο (5 ώρες/εβδομαδιαίως), (3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
 
==== Γ' Εξάμηνο ====
* Μαθηματικά ΙΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Φυσική ΙΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως), (2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Εφαρμογές)
* Ναυτικά Αγγλικά ΙΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως)
* Ναυτιλία ΙΙΙ (5 ώρες/εβδομαδιαίως), (3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
* Μετεωρολογία ΙΙ (2 ώρες/εβδομαδιαίως)
* Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα (5 ώρες/εβδομαδιαίως), (3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
* Ραντάρ (4 ώρες/εβδομαδιαίως), (2 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
* Bridge Teamwork Management - BTM (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
* ECDIS (3 ώρες/εβδομαδιαίως), (2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Εφαρμογές)
 
==== Δ' Εξάμηνο ====
* Ναυτικά Αγγλικά IV (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ναυτικές Επικοινωνίες ΙΙ (9 ώρες/εβδομαδιαίως), (4 ώρες Θεωρία, 5 ώρες Εφαρμογές)
* Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Πληροφορική (4 ώρες/εβδομαδιαίως), (1 ώρα Θεωρία, 3 ώρες Εφαρμογές)
* Ναυτικές Μηχανές (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* ARPA - Τήρηση Φυλακής (4 ώρες/εβδομαδιαίως), (2 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
* Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* ISM - Ασφάλεια Φυλακής (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ηγεσία και Διοικητικές Δεξιότητες (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Διαχείριση Κρίσεων (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 
==== Ε' Εξάμηνο ====
* Ναυτικά Αγγλικά V (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Επικοινωνία Πλοιάρχου - Διοικητική - Λογιστική (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ναυτιλία IV (5 ώρες/εβδομαδιαίως) (3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
* MARPOL - Διαχείριση έρματος, Άλλες διεθνείς συμβάσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, Αποζημιώσεις (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ευστάθεια (5 ώρες/εβδομαδιαίως), (3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
* Bridge Resource Managemet - BRM (2 ώρες/εβδομαδιαίως Εφαρμογές)
* Μεταφορά Φορτίων Ι (5 ώρες/εβδομαδιαίως), (3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εφαρμογές)
* Ανθρώπινες Σχέσεις (2 ώρες/εβδομαδιαίως Θεωρία)
* Επιθεωρήσεις πλοίου (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
 
==== ΣΤ' Εξάμηνο ====
* Ναυτικά Αγγλικά VI (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ναυτική Τέχνη ΙΙΙ (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Ευστάθεια - Κοπώσεις (6 ώρες/εβδομαδιαίως) (4 ώρες Θεωρία, 2 Εφαρμογές)
* Μεταφορά Φορτίων ΙΙ (5 ώρες/εβδομαδιαίως) (3 ώρες Θεωρία, 2 Εφαρμογές)
* Ναυτιλιακό Δίκαιο (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική - Δίκαιο Θάλασσας (4 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου (3 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου ISPS-SSO (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Θεωρία)
* Bridge Management System - BMS (2 ώρες/εβδομαδιαίως, Εφαρμογές)
 
== Τα Εκπαιδευτικά Ταξίδια ==
Ανώνυμος χρήστης