Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Συστηματική ταξινόμηση»

μ
== Ταξινόμηση ==
 
=== [[Παράζωα]] ===
*[[Σπόγγος|Σπόγγοι]]
Τα**Ασβεστόσπογγοι ασβεστολιθικά(Calcarea): Ασβεστολιθικά σφουγγάρια είναι τα Καλκάρεα. Χαρακτηρίζονται από θραύσματα ασβεστίτη ή αραγωνίτη.
**Εξακτινελλίδες (Hexactinellida): Σφουγγάρια με σκελετό 6/4 θραυσμάτων.
**Δημόσπογγοι (Demospongiae): Η μεγαλύτερη σε είδη τάξη των Σπογγόζωων.
**Ομοσκληρόμορφα (Homoschelomorpha)
 
==== *Πλακόζωα ====
==== Σπογγόζωα ====
 
===== Calcarea =====
Τα ασβεστολιθικά σφουγγάρια είναι τα Καλκάρεα. Χαρακτηρίζονται από θραύσματα ασβεστίτη ή αραγωνίτη.
 
===== HexactinellidΜεσόζωα =====
*Δικυεμίδια ή Ρομβόζωα
Σφουγγάρια με σκελετό 6/4 θραυσμάτων.
===== *Ορθονηκτίδες =====
*Μονοβλαστόζωα
 
===== Demosponge =====
Η μεγαλύτερη σε είδη τάξη των Σπογγόζωων.
 
===== Homoschelomorpha =====
Τα πιο συνηθισμένα σφουγγάρια.
 
==== Πλακόζωα ====
Ασπόνδυλοι οργανισμοί.
 
=== Ευμετάζωα ===
 
=== [[Ευμετάζωα]] ===
==== Ακτινωτά ====
*[[Κνιδόζωα]]
Χωρίζονται σε Χτενοφόρα και Χνιδάρια.
*Κτενοφόρα
 
===== [[Αμφίπλευρα]] =====
===== Πρωτοστόμια =====
 
===== Ορθονηκτίδες =====
 
===== Ρομβόζωα =====
 
===== Ακοιλόμορφα =====
 
===== Μυξόζωα =====
 
===== Χαιτόγναθα =====
 
===== Δευτεροστόμια =====
====== *Χορδωτά ======
 
* *Ουροχορδωτά
====== Χορδωτά ======
* *Κεφαλοχορδωτά
Χωρίζονται σε:
**Σπονδυλωτά
* Ουροχορδωτά
***Άγναθα
* Κεφαλοχορδωτά
***Γναθοστόματα
* Σπονδυλωτά(από κάτω ο διαχωρισμός τους).
* Άγναθα(Μύξινοι,Κωνόδοντα,Υπεροάρτια).
* Γναθοστόματα([[Incertae sedis]],[[Οστεϊχθύες]],[[Τετράποδα]]).
<br /><br />
{{Ταξινομικές βαθμίδες}}
171

επεξεργασίες