Μεσαία κύματα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ. Α44
(ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. ΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑΙΑ ΚΥΜΑΤΑ κ.α Α44)
(ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ. Α44)
'''Διάδοση των μεσαίων κυμάτων.'''
 
Τα Μεσαία κύματα διαδίδονται βασικά με '''κύματα εδάφους''' και '''ιονοσφαιρικά'''.
 
'''Α. Τα Κύματα εδάφους''' ή πρώτη ζώνη κάλυψης ( Ground Waves ), διαδίδονται ακολουθώντας το ανάγλυφο και την καμπυλότητα της Γης. Η εμβέλεια των κυμάτων εδάφους εξαρτάται από:
# Την ισχύ του σταθμού.
# Την αγωγιμότητα του εδάφους. Όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο αυξάνεται και η εμβέλεια. Τα αμμώδη εδάφη, έρημος κτλ έχουν την μικρότερη αγωγιμότητα. Τα συνηθισμένα εδάφη μέτρια και την μεγαλύτερη αγωγιμότητα την έχει το θαλασσινό νερό. Στα αμμώδη εδάφη, Μέση Ανατολή, Αραβία κτλ, χρειάζεται μεγαλύτερη ισχύς εκπομπής.
# Τον τρόπο εκπομπής της κεραίας. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα προτιμώνται κατακόρυφες κεραίες που εκπέμπουν τα ραδιοκύματα με κατακόρυφη πόλωση'''*.''' Με αυτόν τον τρόπο το κύμα εδάφους έχει μεγαλύτερη εμβέλεια καθώς έτσι ελαττώνεται το βραχυκύκλωμα του ηλεκτρικού πεδίου του κύματος κατά την επαφή του με το έδαφος.
# Το είδος του ανάγλυφου του εδάφους. Στις μεγάλες επίπεδες εκτάσεις όπως κάποιες των ΗΠΑ, το κύμα εδάφους εξασθενεί λιγότερο από ότι σε χώρες με πολλά βουνά όπως η Ελλάδα. Στην πρώτη περίπτωση χρειάζεται μικρότερη ισχύ εκπομπής. Στις μεγάλες σε έκταση πόλεις με ψηλά κτήρια και ουρανοξύστες το κύμα εδάφους εξασθενεί περισσότερο. Στην μπάντα των F.M 88 έως 108 MHz, η διάδοση των ραδιοκυμάτων γίνεται με οπτική επαφή, και η εξασθένησή τους είναι κάπως μεγαλύτερη πίσω από λόφους, βουνά και άλλα εμπόδια. Παρόλα αυτά εδώ βοηθάει το φαινόμενο της περίθλασης. ( Difraction ) Όταν τα ραδιοκύματα συναντήσουν αιχμηρές κορυφογραμμές βουνών, και λόφων στρέφονται προς τα κάτω και πίσω από αυτά τα εμπόδια, ώστε ένα ραδιοφωνικό σήμα να ακούγεται εκεί όπου κατά τα άλλα θα υπήρχε σκιά και απουσία σήματος. Το φαινόμενο ισχύει και για τα μεσαία κύματα.
 
<nowiki>*</nowiki> Οι κεραίες εκπέμπουν ένα ηλεκτρικό πεδίο και ένα μαγνητικό. ( ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ).  Στις κατακόρυφες κεραίες, οι  γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου είναι κάθετες με το έδαφος, ενώ οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου είναι παράλληλες με το έδαφος. Η πόλωση ορίζεται από τις ηλεκτρικές γραμμές.
 
'''Β. Ιονοσφαιρική διάδοση των μεσαίων κυμάτων'''
Ανώνυμος χρήστης