Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Καρβοξυλικά οξέα»

* Οι υποκαταστάτες, όταν είναι μόνο ένας μεριούνται συχνά με το σύστημα α-, β-, γ-,... αντί 2-, 3-, 4-,...
* Σε πολύπλοκες ενώσεις είναι δυνατό και όλα τα καρβοξύλια να προτάσσονται ως υποκαταστάτες.
Τα παρακάτω καρβονικά οξέα διατηρούνείναι σεπερισσότερο μεγάλογνωστά βαθμόμε τις εμπειρικές τους ονομασίες, καθώς η χρήση τους είναι διαδεδομένη σε μεγάλο βαθμό:
# [[Μυρμηγκικό οξύ]] (HCOOH, συστηματική ονομασία μεθανικό οξύ).
# [[Οξικό οξύ]] (CH<sub>3</sub>COOH, συστηματική ονομασία αιθανικό οξύ).
Ανώνυμος χρήστης