Μποστ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

==Βιβλιογραφία==
* Καίτη Διαμαντάκου-Αγάθου, «Από τον Αριστοφάνη στον Μποστ: η επιβίωση της παρατραγωδίας», στο Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (επιμ.): Ο Ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα (Πρακτικά του Γ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ), Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2007, 3 τόμοι, 1ος τόμος: σσ. 203-212
* Καγκελάρης, Ν. Ι. (2016), «Ο Οιδίπους του Σοφοκλή στη ''Μήδεια'' του Μποστ», στο Μαστραπάς, Α. Ν. - Στεργιούλης, Μ. Μ. (επιμ) ''Σεμινάριο 42: Σοφοκλής ο μεγάλος κλασικός της τραγωδίας'', Αθήνα: Κοράλι, σσ. 74- 81 [https://www.academia.edu/30141685/%CE%9F_%CE%9F%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%9C%CE%AE%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84_Sophocles_Oedipus_in_Mentis_Bostantzoglous_Medea_.pdf].
 
== Εξωτερικοί σύνδεσμοι ==
Ανώνυμος χρήστης