Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

| align=right|4.447
| align=right|7,4
|-
| 2011 <ref>http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/FEK_Monimos.pdf</ref>
| align="right" |9.342
| align="right" |45,3
|-
| 2001
| align=right|44,6
|-
| 2011 <ref>http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/FEK_Monimos.pdf</ref>
|2011
| align="right" |9.342
| align="right" |9.34245,3
|
|}
 
Ανώνυμος χρήστης