Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Μηχανική ενέργεια»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
{{δα|Πειραματισμός (μη τονισμένο κείμενο)}}
'''MhχανικήMηχανική ενέργεια '''
ονομάζεται η ενέργεια οπουοπού οτανόταν εναένα σωμασώμα ηή συστημασύστημα επιδρουνπου μονοεπίδρούν βαρυτικες ηλεκτρικεςμόνο ηβαρυτικές δυναμειςηλεκτρικές ελαστικης παραμωρφωσηςδυνάμεις ελαστικής παραμώρφωσης η μηχανικημηχανική του ενεργειαενέργεια μενειμένει σταθερησταθερή'''
 
'''Για παραδειγμαπαράδειγμα οτανόταν εχωέχω εναένα τοξοτόξο και εναένα βελοςβέλος η διατηρησηδιατήρηση της μηχανικηςμηχανικής ενεργειαςενέργειας γινεταιγίνεται με χορδηχορδή και βελοςβέλος δηλαδηδηλαδή η χορδηχόρδη που εξαρχειςεξαρχείς ειναι δυναμικηδυναμική ενεργειαενέργεια με την ρηξηρήξη τουςτου βελουςβέλους η δυναμικηδυναμική ενέργεια ενεργειας της χορδηςχορδής μετατρεπεταιμετατρέπεται σε κινητικηκινητική ενέ ενεργειαργεια του βελουςβέλουςμηχανικημηχανική ενεργειαενέργεια χορδηχορδή βελουςβέλους μενειμένει σταθερησταθερή'''
Ανώνυμος χρήστης