Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ευρωπαϊκή Ένωση»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου [[1993]] με τη θέση σε ισχύ της [[Συνθήκη του Μάαστριχτ|Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση]] (υπογραφή 7.2.[[1992]]), γνωστότερης ως ''Συνθήκη του Μάαστριχτ'', βασιζόμενη στις τότε [[Ευρωπαϊκές Κοινότητες]] ([[Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα]], [[Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα]], [[Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας]]) τις οποίες και αντικατέστησε. Το 1993, η Ένωση αριθμούσε 12 μέλη. Από τότε νέες τροποποιητικές συνθήκες έχουν επεκτείνει τις αρμοδιότητές της και σταδιακές διευρύνσεις έχουν αυξήσει τον αριθμό των κρατών-μελών της. Θεωρείται ως η ισχυρότερη ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμια ιστορία, με επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Η ΕΕ αποτελεί το τρέχον στάδιο μιας ανοιχτής διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές οντότητες στον κόσμο, με περισσότερους από 500 εκατομμύρια κατοίκους<ref name="population">{{cite web |url=http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-09-047/EN/KS-QA-09-047-EN.PDF |title=First demographic estimates for 2009 |date=11 December 2009 |accessdateαντaccessdate=3 February 2010}}</ref> ή 7,4% του παγκόσμιου πληθυσμού<ref>{{cite web|title=European Union reaches 500 Million through Combination of Accessions, Migration and Natural Growth|publisher=Vienna Institute of Demography|url=http://www.oeaw.ac.at/vid/datasheet/EU_reaches_500_Mill.shtml}}</ref> και συνδυασμένο ονομαστικό [[ΑΕΠ]] περίπου 16,06 τρισεκατομμύρια [[ευρώ]] το [[2014]]. Έχει δημιουργήσει μια εσωτερική αγορά με ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, διαθέτει κοινή αγροτική και αλιευτική πολιτική, κοινή εμπορική πολιτική προς τις τρίτες χώρες, όπως επίσης και περιφερειακή πολιτική για την υποστήριξη των φτωχότερων περιφερειών της. Επιδιώκει να αποτελέσει ένα ''Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης'', μέσα στον οποίο τα κράτη μέλη της συνεργάζονται στενά σχετικά με τις γενικές πολιτικές, τους ελέγχους στα σύνορα (εσωτερικά και εξωτερικά), το άσυλο, τη μετανάστευση, τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και την αστυνομική συνεργασία. Επίσης προωθεί μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, προς το παρόν σε διακυβερνητικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εισήγαγε ενιαίο νόμισμα, το [[ευρώ]], που έχει υιοθετηθεί από δεκαεννέα κράτη μέλη μέχρι σήμερα.
 
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ περιλαμβάνουν το [[Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο]], το [[Ευρωπαϊκό Συμβούλιο]], το [[Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης]], την [[Ευρωπαϊκή Επιτροπή]], το [[Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης]], την [[Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα]] και το [[Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο]].
 
=== Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ===
[[File:Antonio_Tajani_2016.jpg|thumb|150px|left|O πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου [[Αντόνιο ΤατζιάνιΤαγιάνι]].]]
[[File:2007 07 16 parlament europejski bruksela 40.JPG|thumb|150px|right|Η αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με έδρα τις [[Βρυξέλλες]].]]
 
2.445

επεξεργασίες