Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Διοικητική διαίρεση Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
*η [[Ωριά Αρκαδίας|Ωριά ή Ωργιά]] [ 68 ]
<h2>Δήμος Γορτυνίας</h2> Έδρα του Δήμου είναι η [[Δημητσάνα]]. Ο [[Δήμος Γορτυνίας]] έχει μόνιμο πληθυσμό 10109 κατοίκους. Στο δήμο περιλαμβάνονται:
===[[Δημοτική ενότητα Βυτίνας]] [ 1116 ]===
 
;[[Τοπική Κοινότητα Βυτίνας Αρκαδίας]] [ 666 ]
*η [[Βυτίνα Αρκαδίας|Βυτίνα]] [ 652 ]
*η [[Μονή Αγίων Θεοδώρων Αρκαδίας|Μονή Αγίων Θεοδώρων]] [ 0 ]
*το [[Πυργάκι Αρκαδίας|Πυργάκι]] [ 2 ]
==[[Δημοτική ενότητα Δημητσάνης]] [ 763 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Δημητσάνης]] [ 763 ]===
;[[Τοπική Κοινότητα Δημητσάνης Αρκαδίας]] [ 447 ]
*η [[Δημητσάνα Αρκαδίας|Δημητσάνα]] [ 342 ]
*η [[Κάτω Ριζοσπηλιά Αρκαδίας|Κάτω Ριζοσπηλιά]] [ 18 ]
*η [[Ριζοσπηλιά Αρκαδίας|Ριζοσπηλιά]] [ 33 ]
==[[Δημοτική ενότητα Ηραίας]] [ 1552 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Ηραίας]] [ 1552 ]===
;Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αρχαίας Ηραίας
*ο [[Άγιος Ιωάννης Αρχαίας Ηραίας Αρκαδίας|Άγιος Ιωάννης Αρχαίας Ηραίας]] [ 49 ]
;Τοπική Κοινότητα Ψαρίου Αρκαδίας
*το [[Ψάρι Ηραίας Αρκαδίας|Ψάρι]] [ 89 ]
==[[Δημοτική ενότητα Κλείτορος Αρκαδίας]] [ 1406 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Κλείτορος Αρκαδίας]] [ 1406 ]===
;Τοπική Κοινότητα Αγριδίου Αρκαδίας
*το [[Αγρίδι Αρκαδίας|Αγρίδι]] [ 48 ]
*τα [[Καλύβια Καρνέση Αρκαδίας|Καλύβια Καρνέση]] [ 8 ]
*το [[Πράσινο Αρκαδίας|Πράσινο]] [ 189 ]
==[[Δημοτική ενότητα Κοντοβάζαινης]] [ 1171 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Κοντοβάζαινης]] [ 1171 ]===
;[[Τοπική Κοινότητα Βάχλιας Αρκαδίας]] [ 96 ]
*η [[Βάχλια Αρκαδίας|Βάχλια]] [ 64 ]
*οι [[Παραλογγοί Αρκαδίας|Παραλογγοί]] [ 48 ]
*ο [[Πέτας Αρκαδίας|Πέτας]] [ 3 ]
==[[Δημοτική ενότητα Λαγκαδίων]] [ 636 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Λαγκαδίων]] [ 636 ]===
;[[Τοπική Κοινότητα Λαγκαδίων Αρκαδίας]] [ 504 ]
*ο [[Άγιος Αθανάσιος Αρκαδίας|Άγιος Αθανάσιος]] [ 10 ]
*η [[Τουθόα Αρκαδίας|Τουθόα]] [ 45 ]
*η [[Φούσκαρη Αρκαδίας|Φούσκαρη]] [ 20 ]
==[[Δημοτική ενότητα Τρικολωνών]] [ 578 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Τρικολωνών]] [ 578 ]===
;Τοπική Κοινότητα Ελληνικού Τρικολωνών Αρκαδίας
*το [[Ελληνικό Αρκαδίας|Ελληνικό]] [ 204 ]
*τα [[Άνω Καλύβια Σύρνας Αρκαδίας|Άνω Καλύβια]] [ 2 ]
*η [[Σύρνα Αρκαδίας|Σύρνα]] [ 60 ]
==[[Δημοτική ενότητα Τροπαίων]] [ 2887 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Τροπαίων]] [ 2887 ]===
;Τοπική Κοινότητα Αετορράχη
*η [[Αετορράχη Αρκαδίας|Αετορράχη]] [ 58 ]
*η [[Χώρα Αρκαδίας|Χώρα]] [ 122 ]
<h2>Δήμος Μεγαλόπολης</h2> Έδρα του Δήμου είναι η [[Μεγαλόπολη Αρκαδίας|Μεγαλόπολη]]. Ο [[Δήμος Μεγαλόπολης]] έχει μόνιμο πληθυσμό 10687 κατοίκους. Στο δήμο περιλαμβάνονται:
===[[Δημοτική ενότητα Γόρτυνος]] [ 720 ]===
 
;Τοπική Κοινότητα Ατσιχόλου
*ο [[Ατσίχολος Αρκαδίας|Ατσίχολος]] [ 45 ]
*το [[Παλαιόκαστρο Αρκαδίας|Παλαιόκαστρο]] [ 23 ]
*το [[Σαρακίνι Αρκαδίας|Σαρακίνι]] [ 8 ]
==[[Δημοτική ενότητα Μεγαλόπολης]] [ 7890 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Μεγαλόπολης]] [ 7890 ]===
;[[Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας]] [ 5779 ]
*η [[Μεγαλόπολη Αρκαδίας|Μεγαλόπολη]] [ 5748 ]
*η [[Απιδίτσα Αρκαδίας|Απιδίτσα]] [ 32 ]
*ο [[Χωρέμης Αρκαδίας|Χωρέμης]] [ 22 ]
==[[Δημοτική ενότητα Φαλαισίας]] [ 2077 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Φαλαισίας]] [ 2077 ]===
;[[Τοπική Κοινότητα Ακόβου Αρκαδίας]] [ 202 ]
*ο [[Άκοβος Αρκαδίας|Άκοβος]] [ 182 ]
*η [[Φαλαισία Αρκαδίας|Φαλαισία]] [ 46 ]
<h2>Δήμος Νότιας Κυνουρίας</h2> Έδρα του Δήμου είναι το [[Λεωνίδιο Αρκαδίας|Λεωνίδιο]]. Ο [[Δήμος Νότιας Κυνουρίας]] έχει μόνιμο πληθυσμό 8294 κατοίκους. Στο δήμο περιλαμβάνονται:
===[[Δημοτική ενότητα Κοσμά]] [ 362 ]===
 
;[[Τοπική Κοινότητα Κοσμά Αρκαδίας]] [ 362 ]
*ο [[Κοσμάς Αρκαδίας|Κοσμάς]] [ 356 ]
*η [[Μονή Ελώνης Αρκαδίας|Μονή Ελώνης]] [ 4 ]
*το [[Πηγάδι Κοσμά Αρκαδίας|Πηγάδι]] [ 2 ]
==[[Δημοτική ενότητα Λεωνιδίου]] [ 5869 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Λεωνιδίου]] [ 5869 ]===
;[[Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου Αρκαδίας]] [ 3826 ]
*η [[Βασκίνα Αρκαδίας|Βασκίνα]] [ 63 ]
;Τοπική Κοινότητα Τσιταλίων
*τα [[Τσιτάλια Αρκαδίας|Τσιτάλια]] [ 127 ]
==[[Δημοτική ενότητα Τυρού]] [ 2063 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Τυρού]] [ 2063 ]===
;[[Τοπική Κοινότητα Πέρα Μελάνων Αρκαδίας]] [ 311 ]
*το [[Λιβάδι Πέρα Μελάνων Αρκαδίας|Λιβάδι]] [ 68 ]
*ο [[Τυρός Αρκαδίας|Τυρός]] [ 217 ]
<h2>Δήμος Τρίπολης</h2> Έδρα του Δήμου είναι η [[Τρίπολη Αρκαδίας|Τρίπολη]]. Ο [[Δήμος Τρίπολης]] έχει μόνιμο πληθυσμό 47254 κατοίκους. Στο δήμο περιλαμβάνονται:
===[[Δημοτική ενότητα Βαλτετσίου]] [ 917 ]===
 
;Τοπική Κοινότητα Αγριακόνας
*η [[Αγριακόνα Αρκαδίας|Αγριακόνα]] [ 39 ]
;Τοπική Κοινότητα Πάπαρη
*ο [[Πάπαρης Αρκαδίας|Πάπαρης]] [ 105 ]
==[[Δημοτική ενότητα Κορυθίου]] [ 2133 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Κορυθίου]] [ 2133 ]===
;Τοπική Κοινότητα Αγιωργιτίκων
*τα [[Αγιωργίτικα Αρκαδίας|Αγιωργίτικα]] [ 238 ]
;Τοπική Κοινότητα Στενού Αρκαδίας
*το [[Στενό Αρκαδίας|Στενό]] [ 401 ]
==[[Δημοτική ενότητα Λεβιδίου]] [ 3094 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Λεβιδίου]] [ 3094 ]===
;Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνης
*η [[Βλαχέρνα Αρκαδίας|Βλαχέρνα]] [ 372 ]
;Τοπική Κοινότητα Χωτούσσης
*η [[Χωτούσσα Αρκαδίας|Χωτούσσα]] [ 63 ]
==[[Δημοτική ενότητα Μαντινείας]] [ 2114 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Μαντινείας]] [ 2114 ]===
;Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίου Αρκαδίας
*το [[Αρτεμίσιο Αρκαδίας|Αρτεμίσιο]] [ 304 ]
*οι [[Σιμιάδες Αρκαδίας|Σιμιάδες]] [ 96 ]
 
===[[Δημοτική ενότητα Σκιριτίδας]] [ 1265 ]===
 
;Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Αρκαδίας
*η [[Αγία Βαρβάρα Αρκαδίας|Αγία Βαρβάρα]] [ 27 ]
;Τοπική Κοινότητα Πηγαδακίων Αρκαδίας
*τα [[Πηγαδάκια Αρκαδίας|Πηγαδάκια]] [ 53 ]
==[[Δημοτική ενότητα Τεγέας]] [ 3544 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Τεγέας]] [ 3544 ]===
;Τοπική Κοινότητα Αλέας Αρκαδίας
*η [[Αλέα Αρκαδίας|Αλέα]] [ 188 ]
*τα [[Μπουζαναίικα Αρκαδίας|Μπουζαναίικα]] [ 22 ]
*η [[Ψηλή Βρύση Αρκαδίας|Ψηλή Βρύση]] [ 56 ]
==[[Δημοτική ενότητα Τρίπολης]] [ 33785 ]==
 
===[[Δημοτική ενότητα Τρίπολης]] [ 33785 ]===
;[[Δημοτική Κοινότητα Τριπόλεως Αρκαδίας]] [ 30912 ]
*η [[Μηλιά Τριπόλεως Αρκαδίας|Μηλιά Τριπόλεως]] [ 46 ]
*τα [[Χάνια Σκοπής Αρκαδίας|Χάνια]] [ 192 ]
 
===[[Δημοτική ενότητα Φαλάνθου]] [ 402 ]===
 
;Τοπική Κοινότητα Αλωνισταίνης
*η [[Αλωνίσταινα Αρκαδίας|Αλωνίσταινα]] [ 57 ]
*το [[Χρυσοβίτσι Αρκαδίας|Χρυσοβίτσι]] [ 33 ]
<noinclude>
 
== Δείτε επίσης ==
* [[Διοικητική διαίρεση Περιφέρειας Πελοποννήσου]]
4.272

επεξεργασίες