Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Καθαρά έσοδα»

Διευκρίνηση μεταξύ εσόδων και καθαρών κερδών (έσοδα - έξοδα)
(επιμέλεια)
(Διευκρίνηση μεταξύ εσόδων και καθαρών κερδών (έσοδα - έξοδα))
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
Στις επιχειρήσεις, τα '''καθαρά έσοδακέρδη (ζημιές)'''<ref>[http://eclass.opencourses.teicm.gr/eclass/modules/document/file.php/TMF105/CaseStudy1_case.pdf ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ] eclass.opencourses.teicm.gr</ref> είναι τα έσοδα μείον το κόστος πωληθέντων αγαθών, τα έξοδα και τους φόρους για μια λογιστική χρήση.<ref name=ias1>{{cite web |publisher=IFRS Foundation |year=2012 |title= IAS 1 Presentation of Financial Statements |accessdate= April 14, 2012 |url=http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2012/ias1.pdf |format=PDF}}</ref>
 
== Παραπομπές ==
Ανώνυμος χρήστης