Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

Καμία αλλαγή στο μέγεθος, πριν από 2 έτη
μ
Αντικατάσταση παρωχημένου προτύπου με references tag
 
==Πηγές==
<references />
{{παραπομπές}}
*[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00031.pdf Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 7ης Απριλίου 1951 - Πραγματικός πληθυσμός κατά νομούς, επαρχίας, δήμους, κοινότητας, πόλεις και χωρία] Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο 1955
*[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00029.pdf Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την Απογραφήν της 7ης Απριλίου 1951 - Πίνακες δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού] Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο 1955