Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Όθων Γ΄ του Μομφερράτου»

{{family tree/start |summary=Παλαιολόγοι του Μομφερράτου}}
{{family tree | | | | | | | | | |ΘΑ|
ΘΑ=[[Θεόδωρος Α'Α΄ του Μομφερράτου|Θεόδωρος Α'<br>1306-1338]] }}
{{family tree | | | | | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | |ΙΒ|
ΙΒ=[[Ιωάννης Β'Β΄ του Μομφερράτου|Ιωάννης Β'<br>1338-1372]] }}
{{family tree | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(|}}
{{family tree | |Σε| |ΙΓ| |ΘΒ|
Σε=[[Όθων Γ΄ του Μομφερράτου|Όθων Γ΄ (Σεκοντόττος)<br>1372-1378]]|ΙΓ=[[Ιωάννης Γ'Γ΄ του Μομφερράτου|Ιωάννης Γ'<br>1378-1381]]|ΘΒ=[[Θεόδωρος Β'Β΄ του Μομφερράτου|Θεόδωρος Β'<br>1381-1418]] }}
{{family tree | | | | | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | |ΙΑ|
ΙΑ=[[Ιωάννης-Ιάκωβος Παλαιολόγος, μαρκήσιος του ΜονφερράΜομφερράτου|Ιωάννης-Ιάκωβος<br>1418-1445]] }}
{{family tree | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{family tree | |ΙΔ| |ΓΗ| |ΒΓ|
ΙΔ=[[Ιωάννης Δ'Δ΄ του Μομφερράτου|Ιωάννης Δ'<br>1445-1464]]|ΓΗ=[[Γουλιέλμος Η'Η΄ του Μομφερράτου|Γουλιέλμος Η'<br>1464-1483]]|ΒΓ=[[Βονιφάτιος Γ'Γ΄ του Μομφερράτου|Βονιφάτιος Γ'<br>1483-1494]] }}
{{family tree | | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | |ΓΘ| | |ΙΓ|
ΓΘ=[[Γουλιέλμος Θ'Θ΄ του Μομφερράτου|Γουλιέλμος Θ'<br>1494-1518]]|ΙΓ=[[Ιωάννης-Γεώργιος του Μομφερράτου|Ιωάννης-Γεώργιος<br>1530-1533]] }}
{{family tree | | | | | |,|-|-|-|-|(}}
{{family tree | | | | |Μα| | |ΒΔ|
Μα=[[Μαργαρίτα Παλαιολογίνα|Μαργαρίτα<br>1533-1566]]|ΒΔ=[[Βονιφάτιος Δ'Δ΄ του Μομφερράτου|Βονιφάτιος Δ'<br>1518-1530]] }}
{{family tree/end}}
 
9.025

επεξεργασίες