Νόμος της προσφοράς και της ζήτησης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων