Δήμος Ερέτριας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
{{Δήμος Ερέτριας}}
Αναίρεση έκδοσης 6012472 από τον 2A02:587:A02F:B400:793C:2645:651D:8235 (Συζήτηση)
μ {{Δήμος Ερέτριας}}
Γραμμή 56:
* [http://web.archive.org/web/20100705024807/http://www.kedke.gr/uploads/N38522010_KALLIKRATIS_FEKA87_07062010.pdf Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης."] (ΦΕΚ 87Α / 07.06.2010)
* [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGYK2xFpSwMnXdtvSoClrL81-32jgAMSfbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsb2fGphpq4MKX2ZkaHobySNnvZCNHXvYVvlf80XevW0Q. Απόφαση 45892 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης] (ΦΕΚ 1292Β / 11.08.2010)
{{Δήμος Ερέτριας}}
 
{{Καλλικράτης-Στερεά Ελλάδα}}