Βικιπαίδεια:Πλεονεκτήματα λογαριασμού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Ορισμένοι συνδυασμοί χρωμοσωμάτων κρίνονται ως επιτυχέστεροι, διότι παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, συνεπώς και πιθανότητες επιβίωσης στου φορείς τους ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτό συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη, διότι κάθε πληθυσμός κληροδοτεί στις επόμενες γενιές του πιο ωφέλιμους συνδυασμούς γονιδίων και χαρακτήρων. Επιπλέον η μείωση σε συνδυασμό με την γονιμοποίηση,διασφαλίζει στο δημιουργούμενο ζυγωτό μια πλήρη διπλοειδή σειρά χρωμοσωμάτων και γονιδίων.Έτσι ο οργανισμός που θα προέλθει από αυτό εκδηλώνει,όπως οι γονεις του και τα αδέλφια του,το σύνολο βασικών γνωρισμάτων που προσδιορίζει το είδος τους. Ταυτόχρονα όμως κάθε οργανισμός έχει πάρει από τους γονείς του,μέσω των γαμετών τους,μια συλλογή χρωμοσωμάτων και γονιδίων,που πιθανόν να υπάρχει σε κάποιο από τα αδέλφια του.Αυτη η μοναδική συλλογή αποκτάται χάρη στους δυο μηχανισμούς τον ανεξάρτητο συνδυασμό χρωμοσωμάτων και τον επιχιασμό.
Κάθε απόγονος που δημιουργείται με αμφιγονία είναι μοναδικός, διότι κάθε γαμέτης φέρει ένα σπανιότατο "μείγμα" γονιδίων, λόγω του ανεξάρτητου συνδυασμού χρωμοσωμάτων και του επιχιασμού. Κατά το φαινόμενο του ανεξάρτητου συνδυασμού χρωμοσωμάτων, τα μη ομόλογα χρωμοσώματα συνδυάζονται με πολλούς τρόπους και συνεπώς και τα γονίδια που αυτά φέρουν. Αντίστοιχα, κατά τον επιχιασμό, ανασυνδυάζονται γονίδια που βρίσκονται στο ίδιο ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων, ανταλλάσοντας γονίδια μεταξύ μιας χρωματίδας από χρωμόσωμα "πατρικής" προέλευσης χρωμοσώματος και μιας χρωματίδας "μητρικής" προέλευσης.
1

επεξεργασία