Βικιπαίδεια:Πλεονεκτήματα λογαριασμού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
Ορισμένοι συνδυασμοί χρωμοσωμάτων κρίνονται ως επιτυχέστεροι, διότι παρέχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, συνεπώς και πιθανότητες επιβίωσης στου φορείς τους ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτό συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη, διότι κάθε πληθυσμός κληροδοτεί στις επόμενες γενιές του πιο ωφέλιμους συνδυασμούς γονιδίων και χαρακτήρων. Επιπλέον η μείωση σε συνδυασμό με την γονιμοποίηση,διασφαλίζει στο δημιουργούμενο ζυγωτό μια πλήρη διπλοειδή σειρά χρωμοσωμάτων και γονιδίων.Έτσι ο οργανισμός που θα προέλθει από αυτό εκδηλώνει,όπως οι γονεις του και τα αδέλφια του,το σύνολο βασικών γνωρισμάτων που προσδιορίζει το είδος τους. Ταυτόχρονα όμως κάθε οργανισμός έχει πάρει από τους γονείς του,μέσω των γαμετών τους,μια συλλογή χρωμοσωμάτων και γονιδίων,που πιθανόν να υπάρχει σε κάποιο από τα αδέλφια του.Αυτη η μοναδική συλλογή αποκτάται χάρη στους δυο μηχανισμούς τον ανεξάρτητο συνδυασμό χρωμοσωμάτων και τον επιχιασμό.
Μητρικό κύτταρο (πρόδρομο γεννητικό) ΔΙΠΛΟΕΙΔΕΣ ====> Αντιγραφή του DNA ==> ΜΕΙΩΣΗ I Διαχωρισμός ομόλογων χρωμοσωμάτων ==> ΜΕΙΩΣΗ II Διαχωρισμός αδελφών χρωματίδων ====> Θυγατρικά κύτταρα (γαμέτες) ΑΠΛΟΕΙΔΗ
1

επεξεργασία