Σαρκοφάγος του Γρηγορίου Ε΄: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Στην άλλη μακρυά πλευρά ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει συντάξει ένα επίγραμμα και έχει χαρακτεί εκεί:'' ΗΔΕ ΚΕΧΑΝΔΕ ΝΕΚΥΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΙΟ/ΛΑΡΝΑΞ , ΟΝ Τ ΑΣΕΒΕΙΣ ΧΕΙΡΕΣ ΑΠΗΓΧΟΝΙΣΑΝ /ΒΟΣΠΟΡΙΟΝ Τ ΕΙΣ ΟΙΔΜΑ ΒΑΛΟΝ. ΚΕΙΘΕΝ Δ ΟΜΟΦΥΛΟΝ /ΝΗΥΣ ΚΟΜΙΣ ΕΙΣ ΑΚΤΑΣ ΤΗΛΕ ΒΟΡΥΣΘΕΝΙΔΑΣ / ΝΥΝ Δ ΑΥΤ ΕΚ ΠΟΝΤΟΥ ΧΘΟΝ ΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΗι, ΑΝΑΧΘΕΙΣ /ΕΛΛΗΝΩΝ , ΛΑΩιΝ ΚΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΙ ΣΕΒΑΣ'': σε μετάφραση δηλαδή: η λάρνακα αυτή κλείνει το νεκρό του πατριάρχη Γρηγόριου , τον οποιον απαγχώνησαν ασεβή χέρια και τον έριξαν στα νερά του Βοσπόρου. Από εκεί ένα πλοίο συμπατριωτών του τον μετέφερε μακρυά στις ακτές του Βορυσθένη. Τώρα όμως μεταφέρθηκε από ττη γη του Πόντου στην Ελλάδα με απόφαση των Ελλήνων και κείται ως σέβασμα για όλο το λαό.<ref>Ηλίας Μυκονιάτης, «Η Σαρκοφάγος του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄στη Μητρόπολη Αθηνών», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τομ.30 (1987),σελ 165, υπόσ. 8</ref>
Στη στενή πλευρά που βρίσκεται προς τα έξω παριστάνεται η πύλη από την οποία οι Τούρκοι κρέμασαν τον Πατριάρχη. Βλέπουμε τον βρόγχο και τη σκάλα που χρησιμοποίησαν οι δήμιοι.Η λέξη ''ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ'' είναι γραμμενη πάνω στο οικοδόμημα υποδηλώνοντας τον τόπο εκτέλεσης. Στην αντίσοιχη πλευρά προς το εσωτερικό της κόγχης είναι γραμμένο το όνομα ''ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ /Ε΄''<ref>Ηλίας Μυκονιάτης, «Η Σαρκοφάγος του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄στη Μητρόπολη Αθηνών», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τομ.30 (1987),σελ 166</ref>
==Ο σχεδιαστής της σαρκοφάγου==
 
 
[[File:Shrine of Grigorios E.JPG|thumb|right|250px|Σαρκοφάγος του Γρηγορίου Ε΄]]