Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

Καμία αλλαγή στο μέγεθος, πριν από 14 έτη
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Νομός, Ο . Γεωγραφικό και πολιτισμικό διαμέρισμα μιάςτης χώραςΕλλάδας. Κάθε Νομός διοικείται από Νομάρχη. Οι Νομοί της Ελλάδας είναι 52 μαζί με το αυτόνομη πολιτεία του Αγίου Όρους.
29

επεξεργασίες