Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Στις 20 Ιουνίου 1911 το Υπουργείο μετονομάστηκε σε [[Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας]]<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGrtGByKc4vjHdtvSoClrL8qr3l9hdh7F55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXur6VcDxU_BEnb2wfS6RH2LYtopZkp6RPml83Kdu9gF ΦΕΚ 150 - 21.06.1911, Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου ΓΨΚΔ' (υπ. αριθ. 3724) Περί συστάσεως Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, νόμο; ΓΨΣΤΗ΄ (υπ. αριθ. 3798)]</ref>.
 
Στις 30 Ιανουαρίου 1926, το υπουργείο ανασυστάθηκε από την δικτατορική [[Κυβέρνηση Θεόδωρου Πάγκαλου 1925]] <ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHASqbALoqghXdtvSoClrL8SrUgpVEy_PDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijItZSp7OBqaNwzONpckaR8NluJ9WhhVteDHjIKOsyF_c ΦΕΚ 35 - 30.01.1926], Περί προσαρτήσεως των υπηρεσιών του κατηργηθέντος Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας εις άλλα υπουργεία</ref> και παρέμεινε μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 1926, οπότε καταργήθηκε και πάλι από την επαναστατική [[Κυβέρνηση Γεωργίου Κονδύλη 1926]], όταν ανασυστάθηκε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHASqbALoqghXdtvSoClrL83i-wFkA-EdR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuS2FY5QIl7TbSMNxs2Yy30leij8Lw9lduSnPXPqp2z-G ΦΕΚ 294 - 05.09.1926], Περί ανασυστάσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας</ref>.
 
==Υπουργός Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας==
98.646

επεξεργασίες