Συμμαχικό σώμα (ρωμαϊκός στρατός): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων