Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

== Λογισμικό ==
=== Λειτουργικό σύστημα ===
Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα έχουν ειδική έκδοση για χρήση ως εξυπηρετητή ή μπορούν να διαμορφωθούν έτσι εκ τοντων υστέρων εκτελώντας λογισμικό που κάνει την εξυπηρέτηση.
 
Οι περισσότεροι εξυπηρετητές του διαδικτύου αναλαμβάνουν πολύπολλή δουλειά και είναι κατάλληλα οργανωμένοιοοργανωμένοι με χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από απλούς εξυπηρετητές από τα οποία είναι:
* δυνατότητα λειτουργίας χωρίς την ύπαρξη:
** πληκτρολογίου
Ανώνυμος χρήστης