Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

***Παρατηρήσεις δραστηριότητας
***Αναγνώριση εδάφους
***Αναγνώριση περιοχών μελλοντικής ανάπτυξης Πυροβολικού
**Πτήσεις διοικητών και επιτελείου
***Πτήσης Διοικητών και Επιτελείου
**Πτήσεις Επαφής
***Για καθορισμό θέσεων στρατιωτικών τμημάτων
Ανώνυμος χρήστης